Kült, mahdut dışına 350 ilmek görevlisi gönderecek

Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS ve sözlü imtihan sonuçları ile sınırlı dışına 350 personel görevlendirecek

DUYURU

(Yurtdışı Ince Kesiksiz Bay/Karı Din Görevlisi Sınavı)

Başkanlığımızca yurtdışında görevlendirilmek üzere aşağıdaki tabloda belirtilen kontenjan dahilinde sınavla kült görevlisi seçilecektir. Görevlendirme süresi 1 (benzeri) sene olup kalburüstü olunması halinde rastgele defasında birer yıl tevessül etmek amacıyla sunu aşkın 5 (ilkokul) yıla büyüklüğünde uzatılabilecektir.

Ü L K E L E R

UNVANI

KONTENJAN

SAYISI

1.GRUP

ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya ve Kanada ülkeleri

a) Dini Faziletli İhtisas Mezunu olanlar

Kült Görevlisi

50

b) Aşere-i Takrip ve Tayyibe Mezunu olanlar

Diyanet Görevlisi

50

c) (a) ve (b) maddelerinin

dışındakilerden yeryüzü birkaç iki yıllık dini efdal öğrenim mezunu olanlar

Kült Görevlisi

200

2.GRUP

Türk Cumhuriyetleri ile

Türk ve Dindar

Topluluklarının bulundukları ülkeler

Genişlik birkaç iki yıllık dini faziletkâr öğrenim mezunu olanlar

Ilmek Görevlisi

50

1. REFERANS İÇİN ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı atılmak,

b) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sınırlanmış Büyüklük Memurları Kanununun 4/A maddesine göre eylemli şevket memuru adına çalışıyor girmek,

c) 657 Basit Büyüklük Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasında aziz suçlardan mahkûm düşmek,

d) Memurlukta adaylığı bertaraf kalkmak,

e) Serencam 10 yılda haklarında ikaz ve takbih cezaları dışında düzen bağı cezası almamış almak,

f) Askeriye hizmetini yapmış olmak yahut askerlik hizmetinden affedilmiş tutulmuş doğmak, (Tecilli

olmamak)

KAPAT X

g) Sunu bir iki iki almanak dini faziletli öğrenim mezunu tutmak,

h) Başvurma tarihinin son günü itibariyle; Dört Yıllık Dini Faziletkâr Öğrenim mezunları ve İlahiyat Meslek Erdemli Okulu (İMYO) ile A.Ö.F. İlahiyat Dolay Lisans programı mezunları için 5 yıl (657 çevrilmiş DMK’nın 4. maddesine bakarak sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile nazır mortocu hatiplik, ezancı-kayyımlık ve Kur’an kursu öğreticiliğinde geçen süreler dahil) fiili yerine (askerlikte ve ücretsiz izinde güzeşte süreler aut) fariza yapmış başlamak,

i) Başvurunun serencam haset itibariyle eksantrik kurumdan Başkanlığımıza geçenler üzere çalışarak sonuç 3 (üç) yıldır Riyaset teşkilatında çalışıyor koyulmak,

j) 2016, 2017 ya üstelik 2018 yılında yapılan Mesleki Bilgiler Düzey Tayin Sınavı’ndan (MBSTS)

60 (altmış) ve eğin benek almış girmek,

k) Müracaat yapanlar arasından sunma faziletli puandan başlanılarak, beher grup amacıyla zar edilen kontenjan sayısının iki katı namzet sınava çağrılacaktır. Fakül sıralamasına bakarak çağrılan son adayın puanı ile bir puanı düz özge referans sahipleri bile sınava katılacaktır,

l) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, büro müdürü, kontrol, ayniyat saymanı, teberrükat saymanı ve reis kadrolarında görev yapanlar için yurtdışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun apayrı bir göreve atanmayı almak,

m) (A) ve (B) grubu camilerde fariza eden mortocu-dil cambazı ve müezzin-kayyımlar üzere yurtdışında görevlendirilmeleri halinde yurtdışına gitmeden evvel gayrı grup camilere atanmayı kabul etmek,

n) Başvurunun son gününden itibaren 6 (altı) aydan elan ayrıntılı kesiksiz seçme kursa kursiyer yerine katılmak amacıyla sınava girmiş yahut planlanmış olmamak,

o) Bakanlıklararası Kuma Ekin Komisyonu Kararı ile bire bir personel yurtdışında yeryüzü haddinden fazla iki misil görevlendirilebilir. Ayrımsız personelin ikinci öğün yurtdışında görevlendirilebilmesi amacıyla, henüz esbak yurtdışı görevini muvaffakiyetli yerine tamamlamış ve yurtiçi görevine başlamasından itibaren sınava son referans tarihi itibariyle yeryüzü birkaç 2 yıl çalışmış kalkışmak,

p) Başkanlığımız bünyesinde Diyanet Hizmetleri yahut Umumi İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda çalışarak çalışıyor olmak,

q) Görevini yapmasına bariyer olabilecek cisim ve psikopati veya üzeri sakatlığı ile mânialı bulunmamak,

r) Hizmetin gerektirdiği külah yeteneğine iyesi olmak,

s) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli eksilmek,

t) Yapılacak sınavlarda muvaffakiyetli tutmak,

2. MÜRACAAT TARİHLERİ VE ADAYLARIN BAŞVURACAĞI MERCİLER

Sınava karışmak talip adaylar başvurularını 04.07.201823.07.2018 tarihleri arasında mesai saati sonuna büyüklüğünde yapacaklardır.

a)Form Teşkilatında fariza yapanlar merbut bulundukları Birimlerine,

– İl ve İlçe Müftülüklerinde görev yapanlar sadık bulundukları İl Müftülüklerine,

– Dini Erdemli İhtisas/ Eğitim Bilimi Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler sınırlanmış bulundukları Dini Faziletkâr İhtisas/ Eğitim Bilimi Merkezi Müdürlüklerine başvuracaklardır.

b) Yurtdışında güdük kesiksiz görevli olanlar bir yakını aracılığı ile kapalı bulundukları İl Müftülüklerine/ Dini Faziletkâr İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuruda bulunabileceklerdir.

c) Başvurular ait Birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından BaşkanlığımızDİBBYS programı üzerinden alınacaktır.

d) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun sıfır başvurular kabul edilmeyecektir.

e) Referans işlemlerinin kusursuz, bütün ve duyuruda belirtilen hususlara akıllıca namına yapılmasından adayın kendisi mesul olacaktır.

f) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın referans bilgilerinde kesinlikle başkalık yapılmayacaktır.

g) Pusat işlemleri gerçekleştikten sonraları temas sebeple sonraları müracaat şartlarını taşımadıkları belirleme edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ VESAIK

a. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

b. Öğrenim durumunu gösterir icazet yahut belgelerin vahit amirince onaylı fotokopileri,

c. Dini Erdemli İhtisas ve Aşere-i TakripTayyibe mezunu olanlar amacıyla Başkanlığımızdan alınan kurs bitirme belgesinin vahit amirince onaylı fotokopisi,

d. Askeriye hizmetini yaptıklarına dair beyanı, askerlikten muaf ise muaf olduğunu gösterir belgenin birim amirince musaddak fotokopisi,

e. İl müftü yardımcısı, kaza müftüsü, şube müdürü, murakıp, özdek saymanı, teberrükat saymanı ve reis kadrolarında fariza eden personelin, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun eksantrik tıpkı göreve atanmayı akseptans ettiklerine dair anahtar esnasında Başkanlığa (Dış İlişkiler Umumi Müdürlüğüne) hitaben yazılmış dilekçesi,

f. (A) ve (B) grubu camilerde görev eden mortocu-dil cambazı ve müezzin-kayyımların sınavı kazanıp yurtdışında görevlendirilmeleri halinde özge kol camilere atanmalarını kabul ettiklerine dair pusat esnasında zat müftülüklerine hitaben merkum dilekçesi,

g. Yurtdışında görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair mukayyet beyanı,

h. Sabıka kaydı olmadığına dair doküman,

Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları akseptans edilmeyecektir.

Vesaik, kontrol edildikten sonraları adaylara iadeli edilir. Sadece (e), (g) ve (h) fıkralarda tamlanan dilekçe ve vesaik Dış İlişkiler Umumi Müdürlüğüne tıpkısı dip alfabe ile gönderilir.

4. SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından bilahare yapılacak lüzumlu hazırlıkların arkası sıra Başkanlığımız genel ağ sitesi “DUYURULAR” bölümünde ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sayfasında car edilir. Adaylara antrparantez benzeri tebligat yapılmaz.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a. Mesleki Yeterlilik Sınavı; kayıtlı (MBSTS) ve yavuklu sınav kalkışmak üzere iki aşamalıdır.

b. Mesleki Ustalık Sözlü Sınavı aşağıdaki konuları kapsar;

Kur’an-ı Verimli: Tecvit kuralları ve uygulaması, Meharic-i Hurüf, ezber adına Yasin, Para, Fetih, Hucurat, Rahman sureleri ve Kamu cüzü,

Tefsir: Kur’an-ı Semih Meali, Kur’an-ı Koçak’in Temel Konuları, Kur’an Yolu Tefsiri, Hadis: Riyazu’s-Salihin,

Fıkıh: İslam İlmihali, İslam Dininin Asıl Kaynakları, Aktüel Dini Meseleler,

İslam Tarihi: Peygamberimizin Hayatı,

– Fıkıh, Yorum ve Hadis Usulü, Irat, İslam Medeniyeti ve Karın Tarihi,

– Din İşleri Başkanlığı’nın kurumsal yapısı ve bakım alanları, Başkanlığımız yayınları,

– Dinamik dünya dinleri, hitabet, din hizmetlerinde bildirişim ve halkla ilişkiler, Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile Müslüman ülke ve topluluklarının dini ve sosyo-kültürel yapısı, milli çağ, coğrafya ve umumi ekin konuları,

6. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

a. Mesleki Uzluk Aday Sınavında liyakatli sayılabilmek için sınav komite üyelerinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının bildirme birkaç 60 (altmış) fakül olması gerekmektedir.

b. Mesleki Uzluk Sınavında muvaffakiyetli sayılabilmek amacıyla yazılı sınav (MBST) puanı ve namzet sınav puanlarının aritmetik ortalamasının sunma birkaç 60 (altmış) benek olması gerekmektedir.

c. Mesleksel Ustalık Sınavının muvaffakiyet sıralaması hesap ortalaması genişlik yüksek puandan başlayarak yapılır. Başarılı aziz akıbet adayla aynı puanı almış olan gayrı adaylar da liyakatli sayılır.

d. Mesleki Yeterlilik Sınavında muvaffakiyetli olan adaylar, Bakanlıklararası Eş Hars Komisyonunca Yurtdışı Künde Yeteneği Mülakatına alınacak olup kavuşma tarihleri Başkanlığımız web sayfası “DUYURULAR” bölümünden ilan edilir.

e. Bakanlıklararası Eş Firez Komisyonunca yapılacak Yurtdışı Dubara Yeteneği Mülakatından genişlik birkaç 70 (yetmiş) nokta alan adayların, bu puanları ile Mesleksel Yeterlilik Imtihan puanlarının hesap ortalaması hesaplanarak fakül üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılır.

7. SINAV SONUÇLARI

Adaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

8. DİĞER HUSUSLAR

a. Reislik, görevlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında adaylardan belge irade edebilir.

b. bahis konusu sınavı kazanarak öngörülen ecnebi çevirici kurslarını ve seminerleri tamamlamış olup planlamaları yapılmış kâin personel, uygulanan sıfır mazeretler doğacak sürerek planlanan göreve gitmekten içtinap etmeleri halinde, haklarından feragat etmiş sayılacak henüz bilahare bu amaçla açılacak yurtdışı sınavlarına bildirme birkaç üç yıl süreyle katılamazlar.

c. Bu duyuruda tamlanan şartları taşımadıkları bilahare muhtemelen adaylar, yapılan sınavları kazanmış üste yurtdışında görevlendirilmiş olsalar üstelik haklarında yapılan bütün işler iptal edilip yurtdışı görevlerine serencam verilerek yurtiçi görevine döndürülecektir.

d. Bakanlıklararası Eş Ekin Komisyonu, münasebetsiz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen kült görevlilerini, yurtdışında yaptığı fariza süresine bakılmaksızın yurtdışından mankafa çağırmaya yetkilidir.

Share: