Kült hizmetleri sınıfı dahi kariyer basamaklara ayrıldı

Ilmek İşleri Başkanlığının Kuruluş Kanunu 13 Temmuz 2010 günlü Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Hoca ve polislerden sonradan ilmek hizmetleri sınıfı personeli birlikte kariyer basamaklara ayrıldı. Kanun hükmüne bakarak, kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim bilimi, bakım, ilmî, içtimai ve kültürel işler, sicil puanları ve Başkanlıkça yapılacak imtihan sonuçları asıl alınacaktır. Sınavın detaylarının lacerem olacağı yönetmelikte düzenlenecektir.

Kariyer basamaklarında yükselecek olan personelin remiks ve tazminatlarına bile yüzde 40 ile yüzdelik 20 oranında ilave yapılacaktır.

Kanun düzenlemesinde, diyanet hizmetleri sınıfı personelinin hususi bakım tazminatları bile arttırılmıştır. Ilmek Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar üzere özel hizmet tazminatları 15 fakül arttırılmıştır.

Kanunun 10. maddesi şu şekildedir:

HUSUS 11- 633 çevrilmiş Kanunun 12 nci maddesi başlığıyla gelişigüzel aşağıdaki şekilde baştan düzenlenmiştir.

?Vaizler, imam-dil cambazı ve ezancı-kayyımlar, Kur’an kursu öğreticileri, eğitim bilimi görevlileri:

HUSUS 12- Vaizler, cami ve mescitler ile özge mekanlarda seçme nev vasıtadan yararlanarak toplumu dinî konularda bilgilendirmek, Başkanlığın hizmet alanlarında irşat, delalet, tetkik ve araştırı yapmakla görevlidir. Vaizlik mesleği, namzetlik döneminden sonraları vaiz, uzman öğütçü ve başvaiz kariyer basamaklarına ayrılır.

İmam-dil cambazı ve müezzin-kayyımlar, cami ve mescitlerde diyanet hizmetlerini kaçırmak ve dinî konularda toplumu bilgilendirmekle görevlidir. İmam-hatiplik mesleği; adaylık döneminden sonraları imam-hatip, ehlihibre önder-hatip ve başimam-dil cambazı; ezancı-kayyımlık mesleği ise ezancı-kayyım ve başmüezzin kariyer basamaklarına ayrılır. Adaylık dönemini başarıyla tamamlayanlar mesleğe mortocu-hatip yahut ezancı-kayyım namına atanır. İmam-dil cambazı ve müezzin-kayyımlar, Kur’an-ı Selek öğretiminde görevlendirilebilir.

Kur’an kursu öğreticisi, Kur’an kurslarındaki eğitim bilimi ve tedris faaliyetlerini yürütmekle görevlidir. Kur’an kursu öğreticiliği; adaylık döneminden sonraları Kur’an kursu öğreticisi, Kur’an kursu eksper öğreticisi ve Kur’an kursu başöğreticisi kariyer basamaklarına ayrılır.

Yukarıdaki fıkralarda düzenlenen kariyer basamaklarında yükselmede bayrılık, eğitim, bakım, bilimsel, toplumsal ve kültürel ameliyat, sicil puanları ve Başkanlıkça yapılacak imtihan sonuçları asıl alınır.

Dinî erdemli ruh merkezi ve yetişek merkezi eğitim bilimi görevlisi, bu merkezlerdeki eğitim ve tedrisat faaliyetlerini yürütmekle görevlidir. Yetişek görevlisi, yer birkaç lisans düzeyinde dinî efdal tahsil mezunu olup duygu kursunu jandarma yahut doktora yapmış olanlar arasından atanır.

Bilirkişi vaiz, başvaiz, eksper imam-dil cambazı, başimam-hatip, başmüezzin, Kur’an kursu bilirkişi öğreticisi ve Kur’an kursu başöğreticisi kadrolarına atanmaya ilişkin hususlar ve bunlar ile vaiz, mortocu-dil cambazı, ezancı-kayyım ve Kur’an kursu öğreticilerinin çalışma, usul ve esasları ile imam-hatipler ve ezancı-kayyımların haftalık iznine ve küçümseme tatillerinde müsaade kullanmalarına ilişik hususlar yönetmelikle düzenlenir.?

Kanunun 21. maddesi şu şekildedir:

KAPAT X

YÖN 21- …
b) 657 sınırlanmış Çap Memurları Kanununun;
….
b) Diyanet Hizmetleri Sınıfına karışma kadrolarda bulunanlardan;
1. Yüksek Tahsil mezunu olanlar üzere % 95’ine,
2. İmam-Hatip Lisesi mezunları üzere % 93’üne,
3. Diğerleri için % 89’una,
c) Diyanet İşleri Başkanlığı eşkâl ve dışarılık teşkilatı kadrolarında bulunup, (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar dışında mütezayit personele ayrıca % 50’sine,
d) (a) ve (b) ast bentlerinde sayılanlardan ayrıca; başvaiz, başimam-hatip, Kur’an kursu başöğreticisi kadrolarına atananlara % 40’ına, eksper öğütçü, ehlivukuf imam-dil cambazı, Kur’an kursu bilirkişi öğreticisi ve başmüezzinlik kadrolarına atananlara % 20’sine,?

Share: