Kült, bilirkişi ve müfettiş yardımcısı alırken 35 gözyaşı şartı arayacak

Din İşleri Başkanlığının Kurum Kanunu 13 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunun 10. maddesi şu şekildedir:

YÖN 10- 633 mahdut Kanunun 11 inci maddesi başlığıyla gelişigüzel aşağıdaki şekilde baştan düzenlenmiştir.

?Diyanet işleri uzmanları ve müfettişler:

KONU 11- Riyaset, merkez teşkilatında, bu Kanunda sevgili görevlerin hesabına getirilmesinde Diyanet işleri uzmanı ve Ilmek işleri bilirkişi yardımcısı istihdam paha. Kült işleri bilirkişi yardımcısı kendisine atanabilmek için 657 dar Kanunun 48 inci maddesinde tamlanan şartlara ilişik olarak aşağıdaki şerait aranır:

a) Genişlik bir iki lisans düzeyinde dinî efdal öğrenim görmüş olmak.

b) Sınavın yapılacağı yılın familya ayının önce günü itibariyle otuz yaşını, yüksek lisans yahut doktora yapmış olanlar üzere otuz ilkokul yaşını doldurmamış olmak.

c) Yapılacak konkur sınavında kalburüstü kalkmak.

Ilmek işleri uzman yardımcılığı yarışma sınavında iki posta akim olanlar aynı elan bu sınava katılamazlar. Ilmek işleri uzman yardımcısı kadrolarının yüzdelik onundan beş altı olmamak için, yüzde yirmisine kadar dinsel faziletli öğrenim dışındaki dallardan eksper yardımcısı atanabilir.

Diyanet işleri uzman yardımcılığına atananlar; bildirme birkaç üç yıl hizmet etmek, yönetmelikte tamlanan yabancı dillerden yer bir iki birinden Kamu Personeli Ecnebi Gramer Kırat Tayin Sınavından arz birkaç (C) düzeyinde belgeye yahut buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği kâin tıpkısı belgeye sahip olmak ve olumlu sicil almak kaydıyla, hazırlayacakları tezin kabulünden bilahare açılacak mesleki liyakat sınavına girmeye türe kazanırlar. Mesleksel kifayet sınavında kudretli olanlar Diyanet işleri uzmanı unvanını kazanırlar. Bunlar Başkanlığın bakım alanlarına bakarak ihtisasa yönlendirilir ve ihtiyaca bakarak eşkâl birimlerinde görevlendirilir.

Kült işleri uzmanlığı mesleksel yeterlik sınavında iki nöbet muvaffakiyetsiz olanlar ile sınava girmeye adalet kazandığı halde uygulanan mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, Kült işleri ehlivukuf yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına makul apayrı kadrolara atanırlar.

Ilmek işleri ehlihibre yardımcılığı yarış ve yeterlilik sınavlarının eşkal ve uygulama esasları ile Din işleri bilirkişi ve eksper yardımcılarının düzentileme usul ve esaslarına ait gayrı hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Başkanlık, delalet ve teftiş hizmetlerini tüydürmek üzere denetmen ve müfettiş yardımcısı istihdam mesabe. Denetmen yardımcılığına atanabilmek üzere 657 dar Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara ekleme namına aşağıdaki şartlar aranır:

a) Yeryüzü bir iki lisans düzeyinde dinsel erdemli öğrenim görmüş başlamak.

KAPAT X

b) Sınavın yapılacağı yılın karı ayının önce haset itibariyle otuz yaşını, yüksek lisans yahut doktora yapmış olanlar amacıyla otuz ilkokul yaşını doldurmamış gelmek.

c) Yapılacak yarış sınavında liyakatli kalkışmak.

Müfettiş yardımcılığı konkur sınavında iki öğün muvaffakiyetsiz olanlar tıpkısı daha bu sınava katılamazlar. Denetmen yardımcısı kadrolarının yüzdelik onundan az olmamak amacıyla, yüzdelik yirmisine kadar ülfet, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hesaplı ve yönetsel ulum fakültesi mezunlarından denetmen yardımcısı atanabilir.

Denetmen yardımcılığına atananlar, bildirme beş altı üç yıl fiilen harıldamak ve olumlu sicil ahzetmek kaydıyla, mesleki iktidar sınavına girmeye hak kazanırlar. Mesleksel kifayet sınavında kudretli olanlar müfettiş unvanını kazanırlar. Mesleksel yeterlik sınavında iki misil rate olanlar ile sınava girmeye adalet kazandığı halde muteber mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, denetmen yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına makul eksantrik kadrolara atanırlar.

Denetmen ve denetmen yardımcılığı yarışma ve iktidar sınavlarının dalan ve aplikasyon esasları ile denetmen ve müfettiş yardımcılarının faaliyet usul ve esaslarına ilgili sair hususlar yönetmelikle düzenlenir.?

Share: