KPSS Yeğleme Kılavuzlarındaki sürpriz şartlara dair çok öbuğulu Danışbedel kararı

Danıştay Ä°dari Sav Daireleri Oturmuş, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS yeğleme kılavuzunda düzlük düz kadro niteliklerine dair öyaşlı aynı değişmeyen verdi. Mahkeme heyeti 1’e karşı 10 oyla, KPSS yeğleme kılavuzunda düzlük düzlük ekip niteliklerine dayalı şartların kanun ve yönetmeliklerde yer alması gerektiğine karar verdi.

Bilindiği üzere personel alımlarında umumi şartlar kanunlarda, henüz alt düzenleyici şartlar ise yönetmeliklerde yer almaktadır. Bazı şartlar ise car metinlerinde ortaya çıkmaktadır. Örneğin askeriye, yaş, adli cezalar gibi hususlar kanunlarda vadi almaktadır. Hangi bölümden mezun olunması gerektiği, uzluk kabil belgeler dair şartlar ise yönetmeliklerde vadi alırken, sertifika şartları ise umumi adına ilan metinlerinde, KPSS tercih kılavuzlarında düz almaktadır.

2013/1 KPSS Yeğleme Kılavuzunda, Orman Umumi Müdürlüğü mühendis kadrosu içmağara “Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den sunu birkaç D seviyesinde Ä°ngilizce bilmek” şartı aramıştır. Bire Bir namzet, yasa ve yönetmelikte bu yönde tıpkı hüküm bulunmadığını, daha önceki dönemlerde yabancı kurgu şartı aranmadığını, bu nedenle KPDS ve YDS’ye girmediğini belirterek KPSS yeğleme kılavuzunda saha düzlük şartın iptali içmağara Ankara Ä°dare Mahkemesi nezdinde dava açmıştır. Ä°dare mahkemesi yetkisizlik kararı vermiş, dosyaya Danışyatak bakmıştır. Danışyatak 12. Dairesi, yapıulan belirlemede hukuka aykırılık görmemiştir. Temyiz üzerine dosya bu kez Danışyatak Ä°dari Sorun Daireleri Kurulunca (Ä°DDK) görüşülmüştür.

Danışyatak Ä°DDK 1’e karşı 10 oyla, KPSS yeğleme kılavuzunda yer düzlük kadro niteliklerine dayalı şartların yasa ve yönetmeliklerde düzlük alması gerektiğine değişmeyen verdi. Bu oldukça öbuğulu tıpkısı karardır. Bu değişmeyen adayların, ilanlarda ve kılavuzlarda sürpriz niteliklere karşılaşmasını sona erdirecektir. Uygulamada tıpkı çok amme kurumu, yasa ve yönetmeliklerde benzeri düzenleme olmamasına rağmen, ilan metinlerine koydukları sürpriz şartlarla bire bir çok adayı mağdur durumda bırakmaktaydı.

Memurlar.net’mağara Notu: Danışbalya Ä°DDK’nın bu öyaşlı kararına rağmen, kamu kurumları geneli ilgili öbuğulu grup şartlarını yönetmeliğe açmak yerine ilanlarda yahut tercih kılavuzlarında göstermeye , süpriz belirlemeler yapmaya bitmeme edecektir. Ancak mağdur olacak her bir aday, Danışhemayar Ä°DDK’nın aşağıde düzlük verilen müşabih kararını örnek göstererek sevgili açması halinde, ait şartı fesih edebilecektir. Yeter ki tıpkı namzet hakkını aramak istesin.

İşte Kararın ilişkin bölümü

Share: