KPSS sonucu görevli kadrosuna yerleştirilen kişi sonraki dönemde yıpranmamış KPSS puanıyla KİT’lere atanabilir mi?

KPSS ile bir kamu kurumuna oturmuş ancak daha ataması yapılmamış tıpkısı namzet yeni KPSS puanıyla KİT’lerdeki bire bir kontratlı pozisyona atanmak amacıyla referans yapabilir mi? Soru: 2020/1 merkezi atamasıyla … Kurumuna, işyar kadrosuna atandım. Alım elan göreve başlatmadı. 2020 yılı kullanılmamış KPSS puanımla merkezi atamadan kamu kazançlı teşebbüslerine (KİT) yeğleme verip yerleşmem durumunda yeni kurumuma atamam yapılır mı? Namzet vazifeli olduğum amacıyla incizap etmem yerinde herhangi bir yaptırımla karşılaşır mıyım?

Yanıt: Kamu soylu erki teşebbüsleri ve vabeste ortaklıklarının kontratlı personel alımları aracısız Amme Görevlerine İlk Kez Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Umumi Talimatname ve merkezi okus pokus kapsamında değildir. Ancak, KİT ve mecbur ortaklıklarının genel yatırım ve finansman programının tespitine ilgili Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan atıf cihetiyle bilvasıta olarak bu kuruluşlar merkezi numara kapsamında personel alımı yapmaktadır. 2020 yılına ilişkin Kararın 7. maddesinin evvel fıkrasında bu husus, “İlk el açıktan tayin ile personel alımı, 22/1/1990 tarihli e 399 basit Yasa Mesabesinde Kararnamenin eki (I) ve (II) dar cetvellerde düzlük alan ekip ve pozisyonlar üzere Amme Görevlerine İlk Misil Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Karşı Genel Yönetmelikte belirlenen asıllar ve esaslar çerçevesinde yapılır.” hükmüyle rapor edilmektedir.

Kamu Görevlerine İlk Öğün Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin melfuf 2. maddesine bakarak, merkezi kaşkariko sonucu B grubuna ilgilendiren seçme kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamamaktadır.

Merkezi kaşkariko bağlamında, rabıta ve nasıp iki farklı idari ve türel süreçtir. Akort adayın ÖSYM aracılığıyla car edilen grup yahut pozisyonları tercihi sonucunda benek üstünlüğüne göre tercihlerinden birini hak etmesidir. Tayin ise, kumpas sonucu doğruluk kazanan adayın çalım eliyle yapılan inceleme sonucunda vacip şartları taşıdığının anlaşılması sonucunda ilişik kurum yoluyla yapılan tıpkısı işlemdir. Yerleştirmesi yapılan aday ilgilendiren kuruma başvuruda eşsiz, evrak teyit etmez yahut şartları taşımadığı anlaşılır ise tertip yapılmasına karşın ataması yapılmaz. Yerleştirmesi yapılan ancak yukarıda belirtilen sebeplerle ataması yapılmayan namzet ise Yönetmeliğin munzam 2. maddesi gereği benzeri KPSS puanıyla sonraki merkezi alımlara müracaat yapamaz. Fakat namzet memur namına atandığı halde süresi ortamında göreve başlamaz ise 657 mahdut Kanunun 63. maddesine bakarak aynı sene süreyle Devlet memuru olamayacaktır.

ÖSYM aracılığıyla açıklayan merkezi düzen sonucu ayrımsız kadro veya pozisyona yerleştirilen adayın ilgilendiren gurur tarafından tayin onayı deklarasyon edilene büyüklüğünde geçen süreçteki durumu “hile”, atama onayının tebliği ile gelişigüzel “atanma” adına değerlendirilmelidir.

Yukarıdaki meşruhat çerçevesinde;
Yerleştirilmiş olmasına rağmen ataması yapılmayan tıpkısı aday bakir ayrımsız KPSS puanıyla ahir merkezi alımlara başvurabilecek,
Fırıldak sonucu 657 basit Kanuna tabi ayrımsız kadroya atanmasına karşın göreve başlamayan namzet bire bir sene süreyle yeniden görevli statüsünde atanamayacak,
Memur statüsünde atanmasına karşın göreve başlamayan personel ayrımsız yıl beklemeksizin yıpranmamış bire bir KPSS puanıyla KİT’lerde sözleşmeli personel adına atanabilecek,
Fehamet memuru yerine göreve başladıktan bilahare adaylık döneminde bakir bir KPSS puanıyla KİT’lerde sözleşmeli personel olarak atanmaya türe kazanan dirilik memuriyetten çekilme ederek seçme süre beklemeksizin atanabilecektir.

Ancak şurası da izhar etmek isteriz ki, yerleştirilmesine karşın atanmak için başvuru yapmayan aynı namzet hem ait kurumun personel planlamasını sekteye uğratmakta hem dahi işe ihtiyacı olan bambaşka bir adayın atanmasına engel olmaktadır. Maalesef ait kurumlar bu soruna kalımlı tıpkısı çözüm üretememiştir. Gayrı taraftan ise üçkâğıt sonuçlarının açıklanmasını müteakip kurumların acul davranması ve atama işlemini tekemmül ettirmesi, süreci sebepsiz yere uzatarak adayları mağdur etmemesinin mukteza olduğunu değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, KİT’lerde kontratlı personel statüsünde ataması yapılanların beş altı ayrıklık dışında 3 sene süreyle ayrıksı amme kurumlarına atanmasının tür olmadığının de bilinmesi gerekir.

Share: