KPSS ile TEİAŞ’a atanacaklar bastırık yaşayacak mı?

TEİAŞ 3 Temmuz 2021 tarihi itibariyle özelleştirme kapsamına makbuz. 4046 az Kanunda özelleştirme programına alındıktan sonradan ayrımsız kuruma atananların nakil hakkından yararlanamayacağı belirtilmiştir. Fakat TEİAŞ özelleştirme kapsamına alınmıştır, özelleştirme programına alınmamıştır. Bu iki kapı birbirinden farklıdır.

Aşağıdaki istifham karşılık dosyasında, 3 Orak Ayı 2021 itibariyle özelleştirme kapsamına alınan TEİAŞ’a, KPSS puanı ile atanacakların aktarım hakkından yararlanıp yararlanmayacağına meydan verilecektir.

Soru: Eşim elektrik elektronik mühendisi. Temmuz alımı üzere Türkiye Hareketlilik İletim A.Ş. yi yeğlemek lojik mıdır? Yerleşirse külfet yaşanır mı?

Karşılık: 3 Orak Ayı 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye Zindelik İletim A.Ş.’nin özelleştirme kapsamına alınmasına, bölüt arza yönelik namına özelleştirmeye tedbir işlemlerine bağımlı tutulmasına, özelleştirmeye hazırlık işlemlerinin 31.12.2022 tarihine kadar tamamlanmasına değişmeyen verilmiştir.

4046 Mahdut Özelleştirme Uygulamaları Için Kanunun 22. maddesine göre özelleştirme uygulamalarına tabi tutulan (kısmen yahut tamamen as zımnında amme tüzel kişiliği sona erdirilen, devredilen, küçültülen, faaliyetleri durdurulan, mülga, arıtma edilen) kuruluşlarda programa alınma tarihi bakımından vazifeli yahut kontratlı statüde çalışmakta olanlar ile aksiyon kanunlarına tabi olarak fariza yapmakla alay malay şişman hizmet akdi hükümlerinden yararlanmayan umum müdür, genel müdür yardımcısı, denetim kurulu başkanı, asamble başkanı, kat başkanı, tekebbür, mıntıka, üretimevi, pres ve ofis müdürü, denetmen ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak vasıtasıyla fariza yapan personelin, ayrıksı amme çekicilik ve kuruluşlarına aktarım hakkı bulunmaktadır. Bünye özelleştirme programına alındıktan bilahare kuruluşa naklen veya alarga atananlar bu yön ile getirilen nakil hakkından yararlanamamaktadır.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhur Reisi Kararına baktığımızda TEİAŞ’ın özelleştirme kapsamına alındığını görmekteyiz. 4046 basit Yasa uygulamasında özelleştirme kapsamına alınma ile özelleştirme programına alınma şeklinde iki uygulama olduğunu, bu uygulamaların hem kuruluşun statüsü hem de personel nakli itibarıyla ayrımlı sonuçları olduğunu afişe etmek isteriz.

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar özelleştirmeye tedbir işlemlerine bağımlı tutulmakta, hazırlık işlemleri tamamlananlar ile tedarik işlemine lüzum görülmeyenler özelleştirme programına alınmaktadır. Kapsamdaki kuruluşların ilgili olduğu bakanlık değişmemekte, programdaki kuruluşlar ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığına sınırlı adına cıvıltı göstermektedir. Özelleştirme programında olan seçkin bünye ayrımsız zamanda özelleştirme kapsamında iken kapsamdaki rastgele yapılış programda olmayabilir. Bu ayrıntı KİT’lere atanmayı bekleyen personel bakımından önemlidir.

Son namına TEİAŞ özelleştirme programına alınmayıp bu aşamada özelleştirme kapsamına alınmış benzeri bünye olduğu üzere bu süreçte TEİAŞ’a vazifeli yahut sözleşmeli personel statüsünde atanacak personelin gitgide kuruluşun özelleştirilmesi halinde özge kamu kurumlarına nakil hakkı olacaktır. TEİAŞ’a ilgili takım veya pozisyonları yeğleme edecek adayların kuruluşun giderek özelleştirileceğini ve sair kamu kurumlarına nakledilebileceklerini bilmeleri buna göre tercihte bulunmaları müfit olacaktır. Ayrımsız kapsam gayrı KİT’ler üzere üstelik küçümseme konusudur.

Share: