KPSS ile atanan sağlıkçı, hangi zaman becayiş isteyebilir?

ISTIFHAM: merhabalar, ego 657 dar namzet memurum 12 mart 2014 te kpss2014/3 atamalarında siirt amme hastanelerine atandım .sormak istediğim; göreve tek başlamadan becayiş yapabiliyormuyum yoksa göreve başlarsam 1 sene orada calısmammı gerekiyor becayiş yapabilmem amacıyla. teşekkürler

KARŞILIK

Esenlik Bakanlığı ve Mecbur Kuruluşları Atama ve Metatez Yönetmeliğinin tayin sınırlamalarına düzenleyen maddesi ise şu şekildedir:

Yön 30(1) 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 22 nci, 24 üncü, 25 inci, 26 ncı, 27 nci ve 29 uncu maddelere göre atanan personel atandıkları tarihten itibaren çalışarak iki yıl çalışmadıkça apayrı tıpkı yere atanma talebinde bulunamaz. Ancak atanma talepleri 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 26 ncı maddeler kapsamında ise, çalışarak iki sene çalışmış olma şartı aranmaz.

DEĞERLENDİRME

Bu maddede geçen 14. yön, KPSS ile yapılan ilk defa atamaları kapsamaktadır.

Bu talimatname maddesine bakarak, KPSS ile ilk kez vazifeli kadrosuna atanan keyif personeli aday memurları, 2 sene çalışarak fariza yapmadıkça becayiş talebinde bulunamazlar.

Özge taraftan, yönetmeliğin 29. maddesi gereğince becayişin olabilmesi için karşılıklı meydan değiştirecek memurların “Tıpkısı hizmet bölgesi illerde ayrımsız san ve branşta görev” yapıyor olması gerekmektedir. Bu şartı hesabına getirenlerin talepleri, görev yaptığı Bakanlık ve kapalı yapı teşkilatı süresince makul görülmesi halinde kopça kendisine kayran değiştirebilir.

Share: