Kontratlı sağlık personeline komütatör tazminatı ödenebilir mi?

Kâin mevzuat hükümleri dikkate alındığında 45/A maddesi kapsamındaki kontratlı personele ecnebi açacak tazminatı ödenemeyeceğini düşünüyoruz

Soru: 663 sayılı Kanun Mesabesinde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 3+1 olarak etkin kontratlı afiyet personeli YDS sınavı sonucuna bakarak vasıta tazminatı alabilir mi? Yoksa kadroya geçtikten sonraları mı şalter tazminatına adalet kazanır?

Cevap: 663 Az Yasa Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamındaki 3 artı 1 kendisine üstelik aşina kontratlı esenlik personeli Vekillik ve sınırlanmış kuruluşlarında, tarz teşkilatları hariç oluşmak amacıyla ve öncelikle personel istihdamında bastırık çekilen yerlerde, 657 sayılı Celal Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmektedir. Bu kapsamdaki kontratlı sağlık personeli 45/A maddesi ile birlikte 4/B mevzuatına birlikte tabidir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3. maddesinde, kesim ile çalıştırılacak personele itilaf ücreti dışında seçme ad altında ödeme yapılamayacağı ve sözleşmelere bu yolda hâkimiyet konulamayacağı, ancak sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlere ekleme öğüt ücreti ve seçme öğretim yılı başında verilecek tedrisat yılına tedarik ödeneğinin bu hükmün dışında olduğu belirtilmektedir. Bu hükümde meydan alanlar dışında sözleşmeli personele yapılacak ödemeler fakat yasa veya şişko antant hükmüne abanmak zorundadır. Buna eş namına 375 çevrilmiş KHK’nin ekleme 9. maddesi kapsamında sözleşmeli personelin yararlandığı ilişik ödemeyi ve gurur bazında aşkın emek yapan personele çok çalışma ücreti ödenmesine ait yürürlükteki toplu sözleşme hükümlerini kat sayı kendisine verebiliriz.

Kamu görevlilerine yabancı vasıta tazminatı ödemesinin dayanağı ise 375 dar Kanun Mesabesinde Kararnamenin 2. maddesidir. Husus mesabesinde, “Aylıklarını 657 dar Ululuk Memurları Kanunu, 926 az Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 basit Ehlihibre Bitirmiş Kanunu, 2802 az Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 çevrilmiş Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine bakarak almakta olan personelden, (grup denk gösterilmek suretiyle kontratlı olarak müteharrik personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Büyüklük Personel Başkanlığınca ortaklaşa belirlenen dillerden yeniden bu iki hava tarafından tayin olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan ecnebi araç kırat tespiti böylelikle her bir çevirici üzere (A) düzeyinde kalburüstü olanlara 1500, (B) düzeyinde liyakatli olanlara 600, (C) düzeyinde muvaffakiyetli olanlara 300 karine rakamının memur mahiye katsayısı ile çarpımı sonucu kâin tutarı geçmemek üzere Cumhur Reisi kararı ile belirlenecek miktarlarda maaş ecnebi çevirici tazminatı ödenebilir.” denilmektedir. Bu egemenlik göre Kerem memurları, subay ve astsubaylar, bilirkişi erbaş ve bilirkişi jandarmalar ile bilge savcı, talim elemanları ve kol karşılığı kontratlı yerine istihdam edilen sınırlanmış sayıdaki personele ecnebi çevirici tazminatı ödenebilecek olup, 4/B’li personel bu kapsamda değildir.

Sonuç namına kâin mevzuat hükümleri dikkate alındığında 45/A maddesi kapsamındaki kontratlı personele ecnebi çevirgeç tazminatı ödenemeyeceğini, üç almanak müddet böylelikle kadroya geçme halinde geçmişe dönük namına ifa yapılamayacağını, bu ödemenin yapılabilmesi üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara Cumhur Reisi Kararıyla tıpkısı hâkimiyet ilave edilmesinin yahut 2021 yılında yapılacak şişman sözleşmede konunun imza altına alınmasının vacip olduğunu değerlendirmekteyiz.

Share: