Kontratlı personelin yıllık izni ati yıla aktarılır mı?

Kontratlı personelin almanak izninin, kullanılmaması durumunda, ati yıla aktarılmasını öngören bire bir aranjman bulunmamaktadır.

Sözleşmeli personelin yıllık izninin, kullanılmaması durumunda, ati yıla aktarılmasını öngören benzeri düzenleme bulunmamaktadır.

ISTIFHAM: Selam. İlk yerine ego 29 Kasım 2017de 4bli atandım ve almanak iznim o sürede 29 Kasım 2018 doluyor. Bu müsaade sürem 31 Mabeyin 2018de bitiyor mu yoksa 29 Kasım 2019 a kadar mı.?

CEVAP: 28.06.1978 günlü ve 16330 mahdut Resmi Gazetede yayınlanan Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ı düzenleyen Kabine kararının 9. maddesi aşağıdaki şekildedir.

“160 çevrilmiş Kanunun 4 üncü maddesinde muazzez kurumlarda Toplumsal Düzenlilik Kurumlarına prim vermek kanalıyla geçen hizmet süresi, tıpkısı yıldan on yıla büyüklüğünde olan personele yirmi dönem, on yıldan aşkın olanlara otuz periyot ücretli almanak müsaade verilir.”

Fehamet Personel Başkanlığının 29.12.2015 günlü ve 20630 az görüşünde; 657 mahdut Oran Memurları Kanununun ayrı ayrı 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin, yıl içerisinde metruk almanak cevaz sürelerinin tıpkı sonraki yılda kullandırılıp kullandırılmayacağına müteveccih namına Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda bir aranjman bulunmadığı ve sözleşmelerin mali yılla sınırlanmış olduğu belirterek sözleşmeli istihdam edilen personelin geçmiş yıldan mütezayit izninin kullandırılamayacağı yönünde düşün bildirmiştir.

657 çevrilmiş Izzet Memurları Kanununun ayrı ayrı 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen kontratlı personelin yıllık izne hak kazanması için bire bir sene hizmetinin olması gerekir. Sözleşmeler finansal sene ile sınırlı olduğundan almanak izninde sözleşmenin geçerli olduğu finansal sene içerisinde kullanılması gerekir. Bu nedenle 2018 yılında geçerli olan sözleşmeniz kapsamında yıllık izninizi 31.12.2018 tarihine kadar kullanmanız gerekmektedir. Eğer bu tarihe kadar kullanmazsanız, 2018’den kalacak olan yıllık izniniz 2019 yılına aktarılmayacak ve yanacaktır.

Share: