Kontratlı personelin ücretinde eskimemiş aranjman kuşkusuz uygulanacak?

2018 ve 2019 yılına toplu sözleşmede düz düz egemenlik mucibince, kontratlı personelin apayrı kurumlarda tıpkı unvanda sabık bakım süreleri, barışma ücretinin tespitine anne bakım süresinde dikkate alınacak

ISTIFHAM: Son yapılan dolgun sözleşmede saha düz hükümranlık göre, Kontratlı personelin itilaf ücretleri çalıştıkları yıla göre değişmektedir. (Örn: 0-5 yıl, 6-10 sene üzere) Ego Gençlikte çalışırken ayrıksı ayrımsız bakanlığa geçtim. Benim yıpranmamış sözleşme ücretim belirlenirken iki kurumdaki bakım sürem birleştirilecek mi?

YANIT :657 sayılı Büyüklük Memurları Kanununun 4. Maddesinin B bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekildedir

“B) Sözleşmeli personel: (1) Kalkınma planı, yıllık izlence ve hisse senedi programlarında meydan alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği amacıyla şart olan, lüzumlu ve istisnai hallere mahsus girmek üzere hususi tıpkısı patika bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen anne ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Büyüklük Personel Başkanlığının görüşü konusunda Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlanmış kendisine konvansiyon ile çalıştırılmasına değişmeyen sunulan ve iştirakçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.”

Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları düzenleyen Kabine kararının 3. maddesi ise şu şekildedir.

Sözleşmeli personelin ücreti; durum unvanı, bu unvana ait yetişek düzeyi, kurumunda ayrımsız boyut unvanında sabık hizmet süresi dikkate alınarak belirleme edilir.”

Başka taraftan, 2018 ve 2019 yılına yönelik dolgun sözleşmede şu karar alınmıştır.

“Madde 47- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 çevrilmiş Hükûmet Kararıyla yürürlüğe konulan Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzlük alan “kurumunda aynı perese unvanında sabık bakım süresi” ibaresi “kamu gurur ve kuruluşlarında bire bir ekip yahut tavır unvanında güzeşte hizmet Süresi” şeklinde uygulanır.”

Sonuç yerine, ayrımlı kamu alım ve kuruluşlarda hizmeti olan kontratlı personelin, 2018 ve 2019 Yıllarını Havi 4. Dolaşma Dolgun Konvansiyon hükümleri gereği ücretleri belirlenirken, hizmetlerinin aynı hep yerine değerlendirilmesi tür olacaktır.

Ancak yapılan düzenleme uyarınca;

1- Sadece bire bir unvandaki bakım süreleri birleştirilebilecektir.

2- Farklı unvanlardaki hizmetler birleşemeyecektir.

3- Elan evvel 657’e bağımlı görevli statüsünde geçen tıpkı unvandaki hizmetler bile birleşebilecektir. Zira eskimemiş düzenlemede hem mevki hem takım ifadesi kullanılmıştır. Ekip ifadesi 657’e bağımlı memurin için kullanılmaktadır. Hâlet ifadesi ise kontratlı istihdamda kullanılmaktadır. Buna bakarak örneğin daha amelî hemşire olan tıpkı hayat şayet kontratlı bacı olursa, ücrete ana bakım süreleri birleşebilecektir. Burada özen edilmesi gereken gene bire bir unvanda sabık hizmetlerin olması gerektiğidir.

Share: