Kontratlı personel ‘mazeret iznini’ apayrı tarihte kullanabilir mi?

Kontratlı personele eşinin veladet yapması halinde on devir, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya dahi eşinin, çocuğunun, kendisinin yahut eşinin esas, ata ve kardeşinin ölümü halinde ve değme olay üzere yedi gün ücretli mazeret izni verilmekte olup, bu izinlerin baş tarihi konusunda değme aranjman bulunmamaktadır.

Bir belediyede araba teknikeri kadrosunda kontratlı namına çalışıyorum. Pandemi sürecinde ailecek karantina süreci geçirdik. Eşim hamileydi çor nedeniyle er mevlit açmak zorunda kaldı. O süreçten sonra gine testimiz fazlalık çıktı ve karantinamız divane tıpkısı şekilde uzadı. Eşim veladet yaptığı üzere babalık izin hakkım oluyor amma doğumdan itibaren kullanmam lazımmış bende o süreçte kaçık olduğum amacıyla kullanamadım. Acaba bunun umum kuralı nedir rapordan bilahare kullanabilir miyim yoksa iznimiz yanıyor mu?

5393 çevrilmiş Uray Kanunu’nun 49. maddesinin üçüncü fıkrasında tüm zamanlı kontratlı personel, dördüncü fıkrasında ise bölümsel zamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin düzenlemelere düzlük mevdu olup, maddenin beşinci fıkrasında ise eksiksiz zamanlı ve bölümsel zamanlı kontratlı personele atfen, “Bu personel karşı bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 mahdut Ihtişam Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki ahkâm uygulanır.” hükmüne meydan verilmiştir. 49. maddede kontratlı personelin izin haklarına ilişik değme düzenleme saha almamaktadır. Bu bağlamda, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda saha düz izin haklarından mahalli idarelerde 5393 basit Kanunun 49. maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin üstelik yararlanması gereklidir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9. maddesinin beşinci fıkrasında, “Kontratlı personele isteği üzerine; eşinin tevellüt yapması halinde on dönem, kendisinin yahut çocuğunun evlenmesi ya üstelik eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, cet ve kardeşinin ölümü halinde ve gelişigüzel fenomen için yedi aktarılma ücretli bahane izni verilir.” denilmektedir. Yön hükmünde bu izinlerin mebde tarihi üstüne seçme düzenlemeye vadi verilmemiştir. Mevlit, evlilik yahut ölüm hallerinde bu hallerin tekevvün bulduğu tarihten itibaren mi evet birlikte ilerleyici bire bir tarihte mi bu izinlerin kullandırılacağı elinin körü bırakılmıştır. İzin süreleri azamet memurları ile bir olup, iznin başlangıcı ile ilgili adına memurin amacıyla makbul uygulamanın sözleşmeli personel itibarıyla birlikte meri olması uygun olacaktır.

Mülga Izzet Personel Başkanlığı 18 Mayıs 2011 günlü ve 9645 dar yazısı ile verdiği görüşünde bu konuya mesafe getirmiş olup, uygulama birliği bu düşün çerçevesinde sağlanmıştır. Bizim dahi yerinde bulduğumuz bahis konusu görüşte;

1- Dünyaevi sebebine dair adına verilen mazeret izninin, resmi nikahın gerçekleştiği tarihten, nikah ve düğünün farklı tarihlerde yapılması halinde ise memurun tercihi dikkate alınarak resmi nikah evet birlikte dernek tarihinden,

2- Babalık izni ile ölüm konusunda verilen mazeret izninin ise, bahis konusu mazeretlerin vuku bulduğu tarihten, başka aynı deyişle doğumun yahut ölüm olayının meydana geldiği tarihten,

itibaren çekmek suretiyle kullandırılmasının uygun olacağı ifade edilmiştir.

Sonuç namına sözleşmeli personelin hastalık izni, almanak cevaz veya gayrı izinlerini kullanırken eşinin tevellüt yapması halinde babalık izninin doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren başlaması gerektiğini, bu iznin hastalık izniyle çakışması gerekçe gösterilerek farklı benzeri tarihte kullanılmasının olanaklı olmadığını değerlendirmekteyiz. Tıpkısı değerlendirmemiz ahiret yolculuğu sebebiyle verilecek izinler bakımından üstelik geçerlidir.

Share: