Kontratlı personel, görevden uzaklaştırılabilir mi?

Büyüklük Personel Başkanlığı, 657 basit Kanunun 4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasının kanuni mevzuat çerçevesinde makul olmadığını, sözleşmelerinin ise askıya alınabileceğine müteveccih düşünüm verdi.

Cesamet Personel Başkanlığı yoluyla Türe Bakanlığına sunulan görüşte ezcümle;

1- 657 basit Ihtişam Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen personel için 657 mahdut Kanunun sıkı hükümlerinin uygulanacağına dayalı söz konusu kanunda rastgele hükme meydan verilmediğinden dünya, sözleşmeli personele görevden tenkil tedbirinin uygulanmasının olanaklı olmadığı,

2- Mavera yandan, olağanüstü hal kapsamında yapılan incelemeler çerçevesinde sözleşmeli personel hakkında yapılacak değerlendirme sonuçlanan büyüklüğünde sözleşmesinin askıya alınabileceği,

3- Finansal sene içerisinde sözleşmesi askıya alınan ve gine tıpkısı mali yıl içerisinde göreve iadeli edilen kontratlı personel için kullanılmamış ayrımsız sözleşme yapılmasına ister olmadığına,

4- Finansal yıl içerisinde sözleşmesi askıya alınan ve yıpranmamış mali sene içerisinde göreve iade edilen sözleşmeli personel ile yeniden konvansiyon yapılmasının bakım gerekleri ve ilişkin mevzuat çerçevesinde Kurumlarca değerlendirilmesinin gerektiği,

5- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekleme 6 ncı maddesi kapsamında sözleşmesi feshedilen ve elan sonradan İdare yoluyla göreve dönmesi akıllıca görülenler ile geçim yapılmaksızın göreve başlatılmalarının uygun olmadığı,

6- Kontratlı personelin sözleşmelerinin askıya alınması halinde Içtimai Asayiş Kurumu kayıtları ile ilişkin namına ise Toplumsal Asayiş Kurumundan bilgi alınması gerektiği

Mesaj edilmiştir.

Zor Essah KAPLAN

İŞTE DPB YAZISI

Share: