Kontratlı personel, esenlik raporu alırsa, anlatım parası lacerem hesaplanır?

4/B’li kontratlı personelin, hastalık raporu alması halinde, 3. günden itibaren iş göremezlik ödeneğine yani ifade parasına doğruluk kazanır. İlk iki dönüş üzere ise tabir parası verilmemektedir. Anlatım parası ayaktan tedavilerde, günlük kazancın üçte ikisi tutarındadır.

4/B’li sözleşmeli personelin, hastalık raporu alması halinde, 3. günden itibaren hisse senedi göremezlik ödeneğine yani anlatım parasına hak kazanır. İlk iki dönüş amacıyla ise ifade parası verilmemektedir. Tabir parası ayaktan tedavilerde, günce kazancın üçte ikisi tutarındadır.

SORU: Merhaba. Diyarbakır Silvan’da kontratlı sarıklı kendisine çalışıyorum. 02.01.2019’dan 04.01.2019 tarihine büyüklüğünde 3 günlük ifade aldım. Maaşımdan, hareket görememe adı altında 3 günlük maaşı mı kestiler.3 te 1 ni ptt ye yatırdılar. Sorum şu 3 günce esenlik raporunda maaştan kesilir mı? Sgk 3 te 1 ni mı kalın kafalı yatırıyorlar? Cevaplamanızı kâm ediyorum

YANIT: 657 çevrilmiş Fehamet Memurları Kanunun 4/B maddesine bakarak kontratlı istihdam edilen personelin almış olduğu esenlik raporundan kontekst ücretinden hangi şekilde göz olacağı ile ilişkin yerine;

6.6.1978 ruz ve 7/15754 az Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ın 10 uncu maddesinde; “Resmi otacı raporu ile kanıtlanan hastalıklar üzere yılda amacıyla ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen arızi hisse senedi göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür” aranjman yer almaktadır.

Bu nedenle, sözleşmeli personelden anlatım alanların… ücretinden tıpkısı kopukluk olmayacak, çabucak Sosyal Düzenlilik Kurumu aracılığıyla ödenen “aksiyon göremezlik ödeneği” kadar aynı düşüş olacaktır.

İş göremezlik ödeneği hangi şekilde hesaplanacağı ile ait kendisine, 5510 dar Içtimai Sigortalar ve Genel Afiyet Sigortası Kanununun Geçici hareket göremezlik ödeneği” antetli 18 inci maddesinde,

“Kurumca yetkilendirilen doktor veya sağlık kurullarından dinlenme raporu alınmış olması gibi;…

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci bap kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına bağımlı olanların çor sebebiyle gelişim göremezliğe uğraması halinde, gelişim göremezliğin başladığı tarihten eski aynı sene içinde genişlik beş altı doksan çağ kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması amacıyla eğreti gelişim göremezliğin üçüncü gününden örtmek üzere rastgele gün için,…
Geçici gelişim göremezlik ödeneği verilir.” hükmü düzlük almaktadır.

Antrparantez, 12/05/2010 günlü ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Eğreti hisse senedi göremezlik ödeneğinin ödenmesi başlıklı” 40 ıncı maddesinde,

“….(3) İş kazası, iz hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde, verilecek geçici gelişim göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde Kanunun 17 nci maddesine göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde üçte ikisidir…..” düzenlemesi kayran almaktadır.

bahis konusu düzenleye göre hesaplanacak hareket göremezlik ödeneğini 4/b sözleşmeli öğretmenler üzere hesaplarsak; örneğin 3 günce rapor aldıysa 1 günce rapor için hisse senedi göremezlik ödeneği hesaplanacaktır. (2 bölüm üzere hesaplanmamaktadır)

Prime esas ocakçı: 3000

Günlük kazancı: 3000/30:100

1 günlük aksiyon göremezlik ödeneği: 100*2/3: 66,67 TL ödenecektir.

Share: