Kontratlı personel alımında maşa modeli belirtilerek tecrübe aranabilir mi?

Gazi Üniversitesinin, sözleşmeli sağlık personeli alımında alet modeli belirtilerek deneme şartı aranması akıllıca değil!

Bilindiği için, 657 dar Azamet Memurları Kanuna tabi kontratlı personel alımındaki hususi şerait, kurumlarca belirlenerek zar edilmektedir. “Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”üstelik söz konusu kadrolar için hususi şartlar belirleneceği ifade edilmiştir. Fakat ilgili düzenlemede, bunun çerçevesi çizilmemiş, maalesef “belli bire bir adayı” tarif fail az çok grup ilanı yayımlanmıştır.

Bunun tıpkı örneği, halen referans süreci üstelik bitmeme eden Gazi Üniversitesince yapılmıştır. Bahis Konusu darülfünun vasıtasıyla 15 Mart 2021 tarihinde 4 Hemşire, 1 Esenlik Teknikeri ve 1 Gayrı Afiyet Personeli kalkmak amacıyla toplam 6 ekip car edilmiştir.

Sair esenlik personeli alımında, “Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından isabet etmek. Tevsik Etmek kaydı ile Hastanelerin Patoloji Laboratuvarında 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. Beckman Coulter biyokimya ve Advia Centaur Xpt Cihazlarının kullanımı üzerine bilgi sahibi kalkmak.” müracaat koşulu aranmıştır.

Kamuya gereç realizasyon edilirken da “marka, misil” belirtilmesi münakasa mevzuatına ihtilaf teşekkül ederken, personel ilanlarında aracısız aygıt modeline düz verilmesi, kamuya girişte vesile eşitliğine muhalefet teşekkül etmektedir. bununla birlikte, takipçilerimiz patoloji teknikerliği mezunu ve bu alanda tecrübesi olan aday için biyokimya cihazı aranmasının birlikte akıllıcasına olmadığını belirtmişlerdir.

Bu bağlamda, Gazi Üniversitesi eliyle mukannen benzeri hayat için açıldığı arasında olan bu ilanın gitgide doğabilecek muhtemel mağduriyetleri gözeterek şartları düzeltilmiş etmesinin müfit olacağını düşünüyoruz!

Share: