Kontratlı personel 3 yılını doldurunca, tayine hak kazanır mı?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda düzlük alan hüküm layıkıyla, sunma bir iki 3 yılını dolduran kontratlı personelin, gurur amacıyla atama talebinde bulunması mümkündür. Fakat bunun için kamu kurumlarının usul ve temel belirlemesi, ayrıca intikal yapılmak istenen yerde tıpkı unvanda boş hesap bulunması gerekmektedir.

SORU: Merhabalar, 4B kontratlı keyif personeli kendisine çalışmaktayım. Kontratlı personelde 3 yılını doldurunca tayine türe kazanılması üzere bir ebat var mı? Bunu düşkünlük ediyorum. Bilgilendirirseniz ve konuyla alakali bir bilgelik yaparsaniz çok sevinirim.

CEVAP: 06/06/1978 ruz ve 7/15754 az Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın “Hava içi düzlük değişikliği” antetli Katma 3. maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekildedir.

“Ek Husus 3 -Sözleşmeli personelin kurumlar arası saha değişikliği yapılamaz.

Kontratlı personelin gelgel içi düz değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

e) Amme idareleri yerine vizeli gereksiz pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda tıpkısı defa, pozisyonun vizeli olduğu ilde yeryüzü az üç yıl hizmet süresi mevcut personelin intikal tahsis etmek istediği birimde tıpkısı unvan ve niteliği taşıyan abes pozisyona çalım içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek asıllar ve esaslar çerçevesinde adına getirilebilir. İdareler, il gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler için genişlik bir iki üç yıldan bağışlamak üzere ayrımlı bakım süreleri belirleyebilir.”

663 mahdut KHK 45/A maddesi ise şu şekildedir:

“Madde 45/A(1) Vekillik ve vabeste kuruluşları, biçim teşkilatları aut almak üzere ve öncelikle personel istihdamında bastırık çekilen yerlerde, 657 dar Celal Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası layıkıyla ilgilendiren mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 çevrilmiş Yasa Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Esenlik Hizmetleri ve Havari Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında kayran alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla kontratlı personel istihdam edebilir.

(3) Bu özellik uyarınca atanan sözleşmeli esenlik personeli dört sene süreyle başka tıpkısı yere atanamaz. Aile birliği mazeretine sadık düz değiştirmelerde bu madde layıkıyla istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde ayrımsız sene görev yapması ve vizeli hâlet bulunması durumunda; eşlerin temas ikisinin dahi Vekillik ve vabeste kuruluşlarında kontratlı veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Vekâlet ve ilişkin kuruluşlarında veya sair tıpkısı amme alım yahut kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının henüz çok olduğu yere atamaları yapılabilir.

(4) Sözleşmeli keyif personelinden dört almanak faaliyet süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 az Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, bir yerde en az iki sene henüz fariza yapar, bunlar üzerine namzetlik hükümleri uygulanmaz.”

DEĞERLENDİRME

– Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişik esaslarda yer alan egemenlik layıkıyla, kontratlı personelin kurumlar arası nakli yapılamamaktadır. Hemen hava içi nakil mümkündür.

– Yeniden, Kontratlı personel çalıştırılmasına ilgili esaslarda saha alan hüküm gereğince, bulunduğu ilde en az 3 yılını dolduran kontratlı personel, talepte bulunarak sair mülk yahut bölgelerdeki tıpkısı unvanlı pozisyonlara geçmesi mümkündür. Bunun üzere kamu kurumlarının usul ve asıl belirlemesi , ayrıca geçiş cereyan etmek istenen yerde tıpkı unvanda gereksiz hâlet bulunması gerekmektedir.

– Ancak bu aranjman, ayrıca benzeri kanuni düzenleme yapılmamış olan amme kurumları amacıyla geçerlidir. Açık hazırdaki mevzuatımıza göre MEB ve Keyif Bakanlığı üzere iki ayrı kanuni düzenleme bulunmaktadır.

– Antrparantez Keyif Bakanlığının personelinin düzlük değiştirmesini düzenleyen ve yukarıda düzlük verilen yasa hükmünde belirtildiği amacıyla, şayet seçme iki kayırıcı bile Keyif Bakanlığı personeli ise, bulunduğu ilde tıpkısı yıl çalışmış girmek kaydıyla hizmet ihtiyacının elan çok olduğu yerde karı birlikteliği kurulabilmektedir.

Share: