Kontratlı gümrük saye memuru, yavuklu sınavla alınacak

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, Ticaret Bakanlığında, kontratlı gümrük müdafaa memuru ve tetebbu memurları, genişlik faziletli KPSS puanına topluluk 4 merhametsiz namzet arasından namzet ve/yahut kullanışlı sınavla alınacak

Tecim Bakanlığında istihdam edilen sözleşmeli gümrük sahabet memuru ve etüt memuru alımı amacıyla önemli bire bir aranjman yapıldı. Buna göre bu unvana, KPSS (B) grubu nokta sırasına konulmak kaydıyla KPSS puanı yetmiş ve vücut olanlar arasından beherglas şöhret amacıyla abes mevcut sözleşmeli personel pozisyonunun dört melfuf büyüklüğünde çağırılacak adaylar arasından, Bakanlıkça belirlenecek asıllar ve esaslara bakarak yapılacak aday ve/veya uygulama imtihan sonucuna bakarak çalıştırılabilecek.

İşte 21 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme

Değişmeyen Sayısı: 3731
Kötü “Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Başkalık Yapılmasına Dayalı Esaslar”m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Çap Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası göre değişmeyen verilmiştir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

HUSUS 1- 6/6/1978 günlü ve 7/15754 mahdut Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların katma 2 nci maddesine aşağıdaki köşe yazısı eklenmiştir.
“Ticaret Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam yapılmak amacıyla alınacak gümrük sıyanet memuru ve tetebbu memuru unvanlı kontratlı personel, yukarıdaki hükümlere mecbur olmaksızın KPSS (B) grubu benek sırasına konulmak kaydıyla KPSS puanı yetmiş ve üst olanlar arasından her bir şöhret için abes kâin sözleşmeli personel pozisyonunun dört munzam kadar çağırılacak adaylar arasından, Bakanlıkça belirlenecek asıllar ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya aplikasyon imtihan sonucuna göre çalıştırılabilir.”

ÖZELLIK 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
KONU 3- Bu Esasları Cumhur Reisi yürütür.

Share: