KİT’lere KPSS ile yapılacak atamalarda 2 kullanılmamış aranjman

2018 yılı yatırım ve finansman kararnamesine bakarak, KİT’lere atanacak personelle ilgilendiren yeni aranjman yapıldı

2018 yılına yönelik envestisman ve finansman kararnamesi 31 Teşrinievvel 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.

MERKEZİ YERLEŞTİRME DIŞINDAKİ ATAMALARDA İKİ YENİ ARANJMAN

Merkezi sıra dışındaki atamalarda henüz önceki KPSS taban puan sınırı bulunmuyordu. Yeni aranjman ile 70 aya puanı sınırı geldi.

Gine merkezi fırıldak dışındaki atamalarda, yer erdemli KPSS puanına ehil 20 allahsız aday yazılı sınava alınmaktaydı. Eskimemiş düzenlemede bu cızık 10 katına indirildi, kayıtlı sınava melfuf namına sözlü sınav yapılacak. Sözlü sınava ise yazılmış sınavda sunu faziletli benek alan 3 kalpsiz namzet girebilecek. Sınavla ilişik hususlar bire bir yönetmelikle düzenlenecek.

Merkezi fırıldak dışındaki alımlar şu şekildedir:

a) Heybet Hava Meydanları İşletmesi Umumi Müdürlüğü Stajyer Çekicilik Gidiş Geliş Kontrolörü, Asistan Çekicilik Trafik Kontrolörü pozisyonları,
b) Tarım İşletmeleri Umumi Müdürlüğü dışarılık teşkilatı mühendis, veteriner doktor, teknisyen ve tekniker pozisyonları,
c) Savunma sanayii alanında zindelik gösteren amme teşebbüslerinin AR-GE birimlerinde fariza takanak mühendis pozisyonları,
ç) Türkiye Taşkömürü Kurumunun istihsal ve elektromekanik pres müdürlüklerinde mekanize kazı projelerinde görev algı mühendis pozisyonları,
d) Mecbur ortaklıkların Milli Tren Projesinde ve yapımında fariza algı mühendis pozisyonları,
e) Amme ekonomik teşebbüslerinin talebi üstüne, 399 basit Yasa Hükmünde Kararnamenin eki (II) çevrilmiş cetvelde dar unvanlarla sadık işlemez olmak kaydıyla, Müşteşarlıkça akla yatkın görülecek ve zindelik alanı itibariyle hususi niteliği taşıyan farklı pozisyonlar,

KİT’LERE YERLEŞEN 3 YIL BOYUNCA EKSANTRIK BİR KURUMA GEÇEMEYECEK

KİT’lere yerleşen benzeri namzet 3 sene süresince ayriksi tıpkı kuruma geçemeyecek. Bunun iki istisnası bulunuyor:
1- Mesleğe hususi yarışma sınavıyla havari olarak atanan kadrolar
2- Bulunulan pozisyondan değişik ve tahsil durumu itibariyle iktiran ettikleri unvanlı kol ve pozisyonlara yapılacak atamalar.

Bu aplikasyon, 1/1/2018 tarihinden sonra yapılacak merkezi alengir işlemleri neticesinde kontratlı personel pozisyonlarına atananlar için uygulanacak

Bu kullanılmamış düzenleme göre, 1/1/2018 tarihinden sonradan merkezi tıpkı alengir ile KİT’lere atananlar, 3 bakım yılını tamamlamadıkça, merkezi sıra işlemlerine başvuramayacak, yerleştirilseler da tayin işlemleri yapılmayacak.

2018 yılı envestisman ve finansman kararnamesi için tıklayınız.

Share: