KİT’lerde, 3 yıl nakil yasağı, 2019 yılında bile bitmeme edecek

Kamu İktisadi Teşebbüslerine, 2018 yılında olduğu gibi, 2019 yılında bile merkezi yerleştirmeyle atanacak olanlar, 3 sene süresince, halen fariza yaptıkları kuruluşlara yahut ayrıksı amme alım ve kuruluşlarına atanamayacak.

2018 yılı Envestisman ve Finansman Kararnamesinde yer düzlük egemenlik, 2019 yılı yatırım ve finansman kararnamesinde kayran aldı. Tıklayınız.

İlgili hüküm şu şekildedir:

“(4) 1/1/2019 tarihinden sonradan kontratlı personel pozisyonlarına atananlar 3 bakım yılını tamamlamadıkça; mesleğe hususi yarış sınavıyla koruyucu olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan değişik ve tahsil durumu itibariyle iktiran ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar aut tutmak amacıyla halen görev yaptıkları kuruluşlara yahut ayrıksı amme çalım ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Kez Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Umumi Yönetmelik kapsamında merkezi harmoni işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi tayin işlemleri yapılmaz.”

DEĞERLENDİRME

2019 yılı Yatırım ve Finansman Kararnamesinde saha alan bu düzenlemenin büyük tarafı şudur. 2018 yılı kararnamesinde “1/1/2018 tarihinden sonraları yapılacak merkezi kumpas işlemleri neticesinde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar…” ifadesi düz almaktaydı. Dolaysıyla 2018 düzenlemesi yemeden içmeden ÖSYM’nin yaptığı merkezi dubara ile atananları kapsıyordu

2019 yılı düzenlemesinde ise “1/1/2019 tarihinden bilahare sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar…” ifadesi saha almaktadır. Yani çabucak merkezi yerleştirmeyle atananlar değil, 2019 yılından itibaren temas ne surette olursa olsun sözleşmeli pozisyonlara atananlar 3 yıl süresince halen görev yaptıkları kuruma veya sair kurumlara atanamayacaktır.

Bu bakir kuralın iki istisnası bulunmaktadır:

1- Mesleğe özel konkur sınavıyla yardımcı adına atanılan kadrolar

2- Bulunulan pozisyondan ayrımlı ve öğrenim durumu itibariyle erişme ettikleri unvanlı grup ve pozisyonlara yapılacak atamalar

Kararname ne kurumları kapsıyor?

Makina ve Kimva Endüstrisi Kurumu
Eti Eroin İsletmeleri Genel Müdürlüğü
Türkive Taşkömürü Kurumu
Türkive Kömür İsletmeleri Kurumu
Faaliyet Istihsal A.S.
Türkive Ruh İletim A.S.
Türkive Petrolleri A.O.
Borazan Hatları ile Petrol Tasıma A.S.
Arazi Mahsulleri Ofisi
Cay İsletmeleri Umumi Müdürlüğü
Tarım İsletmeleri Genel Müdürlüğü
Et ve Benzen Kurumu Genel Müdürlüğü
Şevket Gereç Ofisi Umumi Müdürlüğü
Cesamet Demiryolları İsletmesi Umumi Müdürlüğü
Türkive Vason Sanavi A.S.
Türkive Demiryolu Makinalan Sanavi A.S.
Türkive Lokomotif ve Motor Sanavi A.S. (
Ululuk Çekicilik Mevdanlan İsletmesi Umumi Müdürlüğü
Kıvı Emniveti Umumi Müdürlüğü
Türkive Cümbüş Dağıtım A.S.
Türkive Elektromekanik Sanavi A.S.
TCDD Transport A.S.

Share: