KİT personelinin maaşları kurumdan kuruma değişir mi?

Soru gerip gelebilir ama KİT’lerde çalışan kontratlı personelin maaşları unvanları tıpkı olsa dahi kurumdan kuruma fark gösterebilmektedir. İsterseniz sorunun kaynağını açıklamaya çalışalım.

KİT personelinin maaş kalemleri hangi unsurlardan oluşur?

399 basit KHK’nin 25’inci maddesine göre; kontratlı personele ödenecek anlaşma ücreti; asıl ücret ile başarı ve bayrılık ücretleri toplamından oluşur ve bu sevap asgari ücretin altında gayrimümkün. Ittifak ücretlerinin tavanı değme yıl bütçe kanunları ile belirlenir. kamu personeli için meri mahiye katsayısının finansal yılın ikinci yarısı için değiştirilmesi yahut finansal yıl içinde 657 çevrilmiş Çap Memurları Kanunu’nun finansal ve sosyal haklara ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılması halinde kontratlı personel ücretlerinin tavanını değiştirmeye Hükûmet yetkilidir.

Bu hükümlere bakarak sözleşmeli personelin sevap kalemleri arasında mehabetli bir saha tutan asıl ecir, başarı ücreti ve kıdem ücreti anne ücretin uzantısı şeklinde oluşmaktadır. Yani sükse ve kıdem ücreti Erdemli Planlama Yerleşmiş kararıyla şöhret bazında belirlenen esas ücretin belli başlı tıpkısı oranı yerine belirlenmektedir. YPK Kararı’nda sözleşmeli personelin hem tavan ücreti hem birlikte taban ücreti belirlenmektedir. Kurumlar aya esas ücretten aşağı ve tavan esas ücretten üst olmamak kaydıyla sözleşmeli personelin asıl ücretini belirlemektedirler.

Temel ecir kurumdan kuruma değişken mi?

Bazı KİT’ler Faziletkâr Planlama Yerleşmiş kararıyla şöhret bazında belirlenen asıl ecir tavanından çok aşağıda temel ücreti belirlemektedir. Yani kurumların çoğu asıl ücretleri tavandan belirlememektedir. Anne ücretin bağan belirlenmesi ise hem muvaffakiyet ücretini hem birlikte kıdem ücretini etkilemektedir.

Muvaffakiyet ücreti, sözleşmeli personelden sicil ve muvaffakiyet değerlemesi sonucunda sicil ve başarıları (A) düzeyinde olanlara(90 ve elan üst) asıl ücretlerinin % 8’i, (B) düzeyinde olanlara (76-89 ) % 4’ü, (C) düzeyinde olanlara (60-75) % 2’si oranında hesaplanacak tutarda sükse ücreti ödenmektedir.

Gene sözleşmeli personelden bire bir sosyal asayiş kuruluşuna prim bayılmak kanalıyla geçen hizmet süresi toplamı 6-10 yıl olanlara esas ücretlerinin % 2’si, 11-15 sene arasında olanlara % 3’ü, 16-20 sene olanlara % 4’ü ve 21 yıl ve daha aşkın olanlara% 5’i oranında bayrılık ücreti verilmektedir.

Dolayısıyla temel ücretin düşük belirlenmesi hem sükse ücretini hem dahi kıdem ücretini etkilemektedir.

Ayrıca, YPK kararında san bazında yeryüzü bağan ve sunu efdal asıl ücret belirlenmişken anne ücretin belirlenmesi YPK kararına uymak kaydıyla kurumlara bırakılmıştır. Buna göre ana ücret tutarları, kontratlı personelin unvanı, eğitim bilimi düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve mesai şartları dikkate içerlemek vasıtasıyla teşebbüs ve sınırlanmış ortaklıklarca belirleme edilmektedir.

Değişik asıl ecir düzenlemesi pekâlâ çözülür?

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını ihata etmek için tıklayınız.

Share: