KİT personeli, lisans diplomasını uyma edebilir mi?

KİT mevzuatı ile 657 basit Kanuna tabi mevzuat birbirinden gâh yönlerden farklıdır. Bazı hallerde KİT personeli hakkında de 657 az Yasa hükümleri uygulanabilmektedir.

SORU: Merhabalar öncelikle böyle tıpkısı imkan sağladığınız için teşekkür ederim.
2008 KPSS önlisans namına sınava girdim. 87 puanla 2009 Çatlak ayında Tekirdağ Liman Başkanlığında göreve başladım. 2009 Ilkgüz ayında lisans düzeyinde çıkışlı olmuştum. Bu lisans diplomamı halen işletemedim. Personel eğitim durumu önlisans görünüyor. Kurumuma bununla ilgilendiren başvuruda bulundum ama halen tıpkı yanıt yazmadılar.
Benim durumumda olan Türe Bakanlığında etkin arkadaşım işletmiş ve bunu yeni öğrendim. Hastalık böyle değişik uygulamalar var?

CEVAP:

Öncelikle şu hususun bilinmesi gerekmektedir. 657 dar Kanuna bağımlı olarak vazifeli statüsünde çalışan personele muteber mevzuat ile, 399 sayılı KHK’a tabi adına kontratlı etkin personele muteber mevzuat farklıdır.

1- MAHIYE AÇISINDAN

Memurlar için, tıpkı arka öğrenimin bitirilmesi halinde, 657 az Kanunun 36. maddesi hükmü mucibince uyma yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgelik üzere tıklayınız.

Fakat, 399 az KHK’ya bakarak kontratlı statüde çalışanların ücretleri ise 3 parametreden oluşmaktadır. Ana sevap, başarı ücreti ve bayrılık ücreti… Ana ecir, Faziletli Planlama Yerleşmiş Kararıyla belirlenmektedir. Başarı ücreti ise sicil ve başarı değerlendirmesine göre temel ücretin yüzdelik 8’i ila 2’si ortada uygulanmaktadır. Kıdem ücreti ise benzeri sosyal düzenlilik kurumuna prim ödemek vasıtasıyla güzeşte hizmet süresine bakarak yeniden ana ücretin yüzde 2’si ila 5’i beyninde belirlenmiştir.

399’a bağımlı aynı personel üzere, bir tane değişebilir olan öge temel ücrettir. Anne ücretin genel çerçevesi, yani alt ve dip mahiye sınırlarını belirleyen çerçeve, 399 basit KHK’nın 25. maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararıyla belirlenmektedir. YPK kararının belirlediği sınırlar zarfında KİT’ler ayrıca ayrımsız düzenleme yapabilmektedir. Serencam YPK kararında ücretler açısından 5 takım saha almıştır. 3 ve 4. ücret gruplarında, unvanları benzeri ast grupta vadi alıp üstelik yüksek tahsil görenlerin ücretleri amacıyla unvandan müstakil bir düzenleme yapılmıştır. Tıklayınız.

Ayrıca, YPK kararının 8. maddesinde KİT’lerin terbiye durumunu bile gözönüne alarak temel ücretlerde kalibraj yapabileceği hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda benzeri KİT olan örneğin TCDD, her bir san üzere yegâne tek tahsil durumuna bakarak düzenleme yapmıştır. Tıklayınız. Sizin çalışmış olduğunuz kurumun karar verdiği temel sevap skalasını, bilgelik iktisap tarafından istekle inceleme yapmanızı, unvanlar üzere eğitim durumuna bakarak düzenleme işlenmiş olması halinde ise eskimemiş tahsil durumuna göre ücretinizin baştan belirlenmesini dahi istek edebilirsiniz.

2- EMEKLİLİK YÖNÜNDEN

Aylıklar yönünden memurlar ile 399’a bağımlı kontratlı personel, farklı uygulamalara bağımlı iken, emeklilikte tıpkı uygulamaya tabidir. Yani, 399 mahdut KHK’ya tabi sözleşmeli personelin mütekait keseneğine esas maaş derecesinin tespitinde üstelik, lisans diplomasının intibakı dikkate alınmaktadır. Devlet Personel Başkanlığının görüşü da bu yöndedir. Sizin 5510 az Kanuna tabi olduğunuz dikkate alındığında emekli kesintileriniz memurların tekaüt kesintileriyle paraleldir. Buna bakarak bu kesintiler arasında araz ve ilişik araz üstelik vadi almaktadır. Bu unsurların belirlenmesinde tahsil durumu az çok etkilidir. Yani KİT personeli üzere kazanılmış adalet maaş etap ve kademesi olmamakla birlikte emesali görevli için yapılan tekaüt kesintileri tıpı tıpına bunlar için üstelik geçerlidir.

Share: