kişiye özel ilanda şahika! ‘En az önlisans mezunu olup, lisans gazetecilik mezunu olma’ şartı arandı

Gaziantep İslam Fen ve Uygulayım Bilimi Üniversitesi, farklı tahsil düzeyindeki KPSS puanlarını tıpkı kadroda istememeli!

Gaziantep İslam Selen ve Teknoloji Üniversitesi eliyle 11 Meyan 2020 günlü Resmi Gazete’birlikte üç skor sözleşmeli personel kadrosu ilan edilmiştir. bahis konusu kadroları incelediğimizde aşağıda görselde şartları tamlanan sözleşmeli personel pozisyonunda usule ve mevzuata muhalefet oluşum eden hususlar bulunmaktadır.

bahis konusu üniversite yoluyla ilişik kadroya başvuracak adayların yer az civar lisans mezunu olması istenerek; ilgililerin “Gazetecilik, Medya ve İletişim, Matbuat ve Işaret veya Matbuat Yayıncılık seksiyon/programlarının rastgele birinden çıkışlı şartını” taşıması gerektiği tabir edilmiştir. Burada tamlanan kısım ve programlar içerisinde hem lisans hem üstelik dolay lisans düzeyinde mezunlar bulunmaktadır. Nakız hakeza olunca, ait yükseköğretim kurumu lisans mezunu adına başvuracaklar amacıyla KPSS P3, civar lisans düzeyinde başvuracaklar amacıyla ise KPSS P93 puanıyla müracaat edebileceklerini belirtmiştir.

Değişik etki kararlarında sıklıkla vurgulandığı için, tıpkı alıma hem civar lisans hem üstelik lisans mezunlarının başvurması, ayrı yetişek düzeylerindeki adayların ayrımsız koşullara bağımlı tutulması sonucunu doğurmaktadır. “Eşitler arası Yarış” ilkesine uymazlık teşekkül fail bu durumun kabulü halinde, farklı düzeyde KPSS sınavına giren adaylar beyninde yapılacak nokta sıralamasının sınavın itmam düzeylerine göre zor derecesi düşünüldüğünde hakkaniyete sığmayacağı açıktır.

bu haysiyetle değerlendirildiğinde, Gaziantep İslam Bilgi ve Uygulayım Bilimi Üniversitesinin kontratlı personel alımının bulunan car şartları ile yargıya gitmesi halinde sav yaşayacağı beyninde olduğundan, belirlenen koşulları yeniden değerlendirmelidir.

Share: