Kimya bölümü mezunları sağlık personeli adına atanabilir mi?

Gaziantep Üniversitesinin, kontratlı personel kurum ilanında, Değişik Esenlik Personeli unvanı için Kimya mezunu koyulmak şartı araması tartışmalıdır

Istifham: Aynı çekicilik vasıtasıyla Başka Esenlik Personeli unvanlı sözleşmeli personel alımında kimya bölümü mezunu olma şartı aranmıştır. Kimyager farklı keyif personeli midir? Hakeza tıpkı zar olabilir mi?

Karşılık: Gaziantep Üniversitesi verdiği ilanda, Sair Sağlık Perosneli unvanı amacıyla Kimya mezunu olamk şartı aramıştır.

Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 15. maddesinde, “Esaslara, Sözleşmeli Personel Tavır Unvanları ile Minimal Nitelikleri Gösterir (4) sayılı Liste eklenmiştir. Bu cetvelde belirtilenler dışında kontratlı personel pozisyonları kullanılamaz ve talepte bulunulamaz. Kurumlar, söz konusu cetvelde belirlenen minimal niteliklere, hizmetin gereği arttırma nitelikler belirleyebilirler.” denilmektedir.

Esaslara kötü 4 Basit Cetvelde ise Gayrı Keyif Personeli unvanı üzere “657 az Kanunun esenlik hizmetleri sınıfında aziz ve cetvelde saha almayan değişik unvanlarla ilişik, bildirme birkaç esenlik patika lisesi yahut yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden bitmek.” niteliği belirlenmiştir. Bu düzenlemeden; Özge Sağlık Personeli unvanının eş tıpkısı şan adına belirlendiği, bu unvanda 657 sayılı Kanunda düzenlenen Afiyet Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamına giren ve mesleğiyle ilgilendiren ayrı tıpkı pozisyon unvanı belirlenmemiş olanların istihdam edileceği anlaşılmaktadır. Esasların yukarıda vadi sunulan 15. maddesiyle birlikte değerlendirildiğinde kurumlar ilave nitelikler belirleyebilecek olmakla gelişigüzel belirlenecek ilave niteliklerin hizmetin gereği olması zorunludur.

657 az Şevket Memurları Kanununun 36. maddesinde Esenlik Hizmetleri ve Koruyucu Afiyet Hizmetleri Sınıfı; sağlık hizmetlerinde (Efsanevi sağlığı dahil) mesleki terbiye görerek olgun olan otacı, dişçi, eczacı, veteriner doktor kabilinden memurin ile bu hizmet sahasında müteharrik efdal tahsil görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, nine, hemşire, esenlik memuru, toplumsal hizmetler mütehassısı, dirim bilimci, pisikolog, diyetçi, afiyet muhendisi, afiyet fizikçisi, keyif idarecisi ile ebe ve bacı, bacı yardımcısı, (Hikmet tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, kasaba sağlığı ve cemiyet sağlığı teknisyeni karışma) afiyet cidal memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri esenlik personelini kapsadığı belirtilmiştir. Kimyager unvanı ise Beceri Hizmetler Sınıfına karışma bire bir ün olup, bu unvanın ek nişan, remiks, tazminat ve ekleme ödeme fakül ve oranları Beceri Hizmetler Sınıfı anne alınarak belirlenmektedir.

Akıbet yerine; kimyager unvanı Teknik Hizmetleri Sınıfına karışma bire bir unvandır. Bu nedenle, Başka Keyif Personeli pozisyonu üzere kimya bölümü mezunu olma koşulu getirilemeyeceğini düşünüyoruz. Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Başka Esenlik Personeli” unvanına munzam adına “Başka Beceri bakım Personeli” unvanı birlikte düz almakta olup, üniversitenin kimya mezunlarını tayin etmek istemesi halinde bu gidiş unvanını kullanması gerekmektedir.

Share: