Kimler KİT’lere sınavsız olarak atanabilir?

657 sayılı Fehamet Memurları Kanununa bağımlı olarak etkin Fehamet memurları ile başka amme görevlilerinin KİT’lere kontratlı personel namına atanması kabil müdür?

Amme kurumlarında fariza özne bazı personelin KİT’lere sınavsız namına atanması mümkündür. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz; Talim elemanı, hakim, müddeiumumi ve amelî subay ve astsubaylar ile sözleşmeli subay ve astsubaylar, ehlivukuf jandarmalar ile uzman erbaşlardan kendi istekleriyle incizap etmiş olanların amme konuşu teşebbüslerinin kontratlı personel pozisyonlarına sınava tabi olmaksızın atanmaları mümkündür. 2914 basit Kanun’a göre istihdam edilen araştırı görevlilerinden arz beş altı iki sene fariza yapmış olanlarının üstelik sınavsız kendisine kontratlı yerine atanmaları mümkündür.

Bu konuyla ilişik adına Celal Personel Başkanlığının vermiş olduğu aynı mütalaada; 657 basit Izzet Memurları Kanununa bağımlı olarak müteharrik Çap memurları ile talim elemanı, bilge, müddeiumumi ve eylemli subay ve astsubaylar ile bunlardan ricat etmiş olanların, kamu kazançlı teşebbüslerinde sözleşmeli personel pozisyonlarına sınava bağımlı olmaksızın ilgilendiren mevzuatına uyulmak kanalıyla havadan atanmasının ilişik Kuruluşların takdirinde olduğu ifadesine yer verilmiştir.

Ancak, 657 basit Kanunun 4/B statüsüne bağımlı kontratlı personel pozisyonlarında fariza yapanların KİT’lere sınavsız yerine atanmaları olabilir değildir.

KİT personelinin sorunları ve çözümleri

Tıpkı amme kurumunda mühendis olarak fariza yapıyorum. gelişigüzel KİT’e naklen geçebilir miyim? Naklen kontratlı vazifeli yerine geçtikten sonradan esasen mühendis olmam üzere şan değişikliği sınavına girmem gerekir mi?

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını idrak etmek üzere tıklayınız.

Share: