Keyif Bakanlığı’ndan, oyun ebesi, bacı, ATT ve topluluk sağlığı memurları amacıyla balaban yazı

Esenlik Bakanlığı, nine, abla, evgin tıp teknisyeni ve sosyete sağlığı memurlarının esenlik hizmetleri dışındaki alanlarda çalıştırılmamasını istedi

Keyif Bakanlığı Kamu Hastaneleri Umumi Müdürlüğü 81 ülke afiyet müdürlüğüne resmi abece gönderdi.

Gönderilen resmi yazıda, nine, hemşire, ivedi tababet teknisyeni ve toplum sağlığı memurlarının alanlarında çalıştırılması istendi.

Pratikte tıpkı çokça bacı, satın almadan santrale, saymanlıktan personel birimine büyüklüğünde değişik alanlarda görevlendiriliyor.

İŞTE O RESMİ YAZI

Share: