KDK’den çalışana sunulan üretimi isteklendirme primine ilgili tavsiye mektubu

Kamu Denetçiliği Kurumu, üretimi teşvik priminde işverence karşılanması müstelzim yüzde 20,5 oranındaki SGK çalıştıran payının çalışandan kesilmemesi ve çalışana iadesi yönünde Ekincilik ve Orman Bakanlığına tavsiyede bulundu- Kararın peşi sıra Vekillik, finansal kaybının başvurucuya ödendiğini KDK’ye bildirdi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), üretimi heveslendirme priminde işverence karşılanması müstelzim yüzde 20,5 oranındaki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalıştıran payının çalışandan kesilmemesi ve çalışana iadesi yönünde Ekincilik ve Orman Bakanlığına tavsiyede bulundu.

Kurumun kararına bakarak bire bir Ekincilik ve Orman Bakanlığı çalışanı, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Döner İşletmesinin 2021’de dağıttığı 2020 yılı döner sermaye familya üretimi isteklendirme priminde işverence karşılanması gereken yüzde 20,5 oranındaki SGK işveren payının, hesabına tahakkuk ettirilen 8 bin 204 lira cirim üzerinden kesildiğini, yapılan bu uygulama neticesinde 1682 liralık kayba uğradığını belirterek KDK’ye başvurdu.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce üretimi isteklendirme primi ödenmesine ilişik işveren hissesi tutarının, ödenecek yüzdelik 80’lik hacim içinden tahakkuk ettirilmesi gerektiğinin belirtildiğini nâkil başvurucu, yapılan aplikasyon zımnında uğradığı finansal kaybın iadesini istek etti.

Başvuruyu inceleyen KDK, başvurana yapılan üretimi teşvik primi ödemesinden kesilen tutarın reddetme edilmesi üstüne Ekincilik ve Orman Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına değişmeyen verdi.

Kurumun kararında, yapılan uygulamanın hukuka ters olduğuna meni edilerek, şu ifadelere düzlük verildi:

“Istihsal heveslendirme priminin yıl içerisinde sürekli ve daima olan tıpkısı ödeme olmadığı, ayrıklı sunulan benzeri munzam ifa türü olduğu ve prime esas kazanca tabi tutulacağı, bununla birlikte çalışanın türe ettiği gelirlerden/ücretlerden sigorta primi çalıştıran hissesinin kesilemeyeceği ve bu kesintinin sigorta primi işveren hissesinin döner kebap sermayece karşılanması gerektiğinden başvurana ödenecek tutardan yetersizlik yapılması işleminin hukuka ve hakkaniyete çap olduğu, serencam ve kanaatine varılmıştır.”

Kararın arkası sıra Vekâlet, mali kaybının başvurucuya ödendiği yönünde KDK’ye bildirimde bulundu.

Share: