Kavisli takım ilanı düzeltildi, kişiye özel kadro ilanı ise bozma edildi

İzmir Bakırçay Üniversitesi falsolu ilanını düzeltti, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ise memurlar.net’te vadi sunulan zata mahsus ilanını iptal etti.

3 Ilkgüz 2021 tarihli “Değişik Ayrımlı Çalışmalar! Sosyoloji Puan Türü Denk Ağırbaşlılık mı, Sözel mi?” antetli yazımızda, öğretim görevlisi ve asistan alımlarında ALES puan türünün belirlenmesinde değişik uygulamaların olduğu, iki darülfünun özelinde ilanlara baktığımızda İzmir Bakırçay Üniversitesinin Toplum Bilimi Bölümü Asistan alımında Sözel benek türünün belirlendiği, ancak ilişik bölümün Değer Ciddiyet düzeyinde öğrenci alımı yapmasından dolayı bu kararın hatalı olduğunu gündeme taşımıştık.

Esasen, 28 Ağustos 2021 günlü “Öğretim Görevlisi ilanına adayın acele konusu yazıldı” antetli yazıda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin öğretim yardımcısı ilanına adayların başvurusunu kırıcı şartlar koyduğuna özen çekilmişti.

İzmir Bakırçay Üniversitesi 8 Ilkgüz, günlü Resmi Gazetede yayımlanan duyuruyla ilanı düzeltmiş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ise 9 Ilkgüz tarihli Resmi Gazetede yayımlanan duyuruyla, memurlar.net’te düz verilen ilanlarını tağyir etmiştir.

Share: