KÄ°T esas ücret gruplarının üçe düşecek olması ne valör ifade ediyor?

KÄ°T Ana Ücret Gruplarının 5’te 3’e Düşmesi Ne Ä°fade Ediyor?

KÄ°T’lerde görevli sözleşmeli personelin ücret grupları son namına 03/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmi Gazete’dahi yayımlanan 2011 yılında uygulanacak ücretlerin tespitine ilişgaraz 21/10/2011 günlü ve 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Yerleşmiş Kararında düzenlenmiştir. Şişman Sözleşmenin devreye girmesinden sonraları YPK kararı çıkmamış aşağıde belirtilen zir ve üst tutarlara işyar zammı oranında ilaveler yapılmıştır.

Buna göre şuanda geçerli sözleşmeli personel pozisyonlarına ait ana ücretler aşağıüstelik gösterilmiştir. Burada belirtilen tutarlara 2011 yılından bu yana vazifeli zammı oranında ilaveler yapılarak aplikasyon sürdürülmektedir. KÄ°T Yönetim Kurulları bu gruplarda tamlanan tavan ve taban arasında eğlenmek kaydıyla ait unvanların temel ücretlerini belirlemeye yetkilidir.

1. Ekip (Sunu Düşük Anne Ücret 1.689-TL, Bildirme Yüksek Ana Ücret 2.674-TL)

Araştırma Görevlisi Çekicilik Gidiş Geliş Kontrolörü, Atölye Şefi, Avukat, Başuzman, Başkontrolör, Başmühendis, Başmimar, Baştabip, Başotacı Yardımcısı, Diş Tabibi, Eczacı, Ehlivukuf, Takım Başmühendisi, Gelgel Gidiş Geliş Başkontrolörü, Çekicilik Gidiş Geliş Kontrolörü, Kabadayı, Kılavuz Efe, Kontrolör, Esirgeme ve Güvenlik Müdür Yardımcısı, Merkezi Satınalma Uzmanı, Mimar, Müdür Yardımcısı, Mühendis, Pilot, Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, Şehir Plancısı, Tabip, Maharet Kumandan, Ustalık Şef, Teknik Ehlihibre, Teknisyen, Uzman (Tebabet Uz.Tüz.’ne Göre), Bilirkişi Tabip, Veteriner.

2. Ekip (Bildirme Düşük Temel Ücret 1.491-TL, Sunu Yüksek Ana Ücret 2.324-TL)

Ajans Amiri, Amir, Başhemşire, Başrepartitör, Biyolog, Çocuk Eğitimcisi, Çözümleyici, Dekoratör, Desinatör, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Eğitim Uzmanı, Ekonomist, Fizikçi, Gar Şefi, Ä°stasyon Şefi, Ä°statistikçi, Ä°tfaiye Şefi, Jeofizikçi, Yer Bilimci, Yüzey Bilimci, Kimyager, Kontrolör Yardımcısı, Esirgeme ve Güvenlik Amiri, Dulda ve Güvenlik Kumandan Yardımcısı, Himaye ve Güvenlik Kadro Şefi, Dulda ve Güvenlik Şefi, Laboratuar Şefi, Makinist (TCDD), Matematikçi, Merkezi Satınalma Ehlihibre Yrd. Muhasebeci, Mütercim, Öğretmen, Terbiyeci, Programcı, Ruhiyatçı, Sağlık Eğitimcisi, Tümce Programcısı, Sivil Defans Amiri, Şef, Şeftren, Şube Şef Yardımcısı (TCDD), Ustalık Öğretmen, Teknik Ressam, Teknik Adam (Uçselim Helikopter Teknisyeni-Uçucu), Tercüman, Eksper, YHT Makinisti, AIM Memuru.

3. Kadro (Sunma Düşük Ana Ücret 1.390-TL, En Yüksek Anne Ücret 2.040-TL)

AFTN Memuru, Mir Yardımcısı, Antrenör, Başteknisyen, Başveznedar, Bilgisayar İşletmeni, Grafiker, Hemşire, Konstrüktör, Laborant, Makinist, Makinist Yardımcısı (TCDD), Muhasebeci Yardımcısı, Programcı Yardımcısı, Repartitör, Ressam, Revizör, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Muhasebeci, Stajyer AIM Memuru, Sürveyan, Şef Yardımcısı, Tekniker, Topograf, Bilirkişi Yardımcısı, Vagon Teknisyeni, Selen Hazırlama ve Arama İşletmeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Kasacı, Unvanları 4 üncü Grupta Sayılanların Yükseköğrenimlileri.

4. Takım (Genişlik Düşük Asıl Ücret 1.299-TL, Genişlik Yüksek Esas Ücret 1.796-TL)

Anbar Memuru, Apron Memuru, ARFF Memuru, Aşçı, Ateşçi, Başdağıtıcı, Başpuantör, Daktilograf, Cer Tetkik Memuru, Dağıtıcı (PTT), Endeks ve Faturalama Memuru, Sorun Strateji Memuru, Müşavere Memuru, Geçit Bekçisi (TCDD), Gişe Memuru, Haberleşme Memuru, Akım Memuru, Hostes, İş Makinası Sürücüsü, Ä°tfaiyeci, Kondoktör, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Köprü Operatörü, Makascı, Makinist Yardımcısı, Manevracı, Memur, Mutemet, Pazarlama ve Dağıtım Memuru, Pazarlamacı, Puantör, Raportör, Sağlık Tekniker Yardımcısı, Santralci Memuru, Satınalma Memuru, Satış Memuru, Yazman, Şoför, Alımcı, Uygulayımcı Yardımcısı, Tren Teşkil Memuru, Unvanları 5 inci Grupta Sayılanların Yükseköğrenimlileri.

5. Takım (Yer Düşük Anne Ücret 1.246-TL, Genişlik Yüksek Temel Ücret 1.604-TL)

Bahçıvan, Bekçi, Çocuk Bakıcısı, Dağıtıcı, Hastabakıcı, Hayvan Bakıcısı, Odacı, Kaloriferci, Postacı.

Konuya ilişgaraz güncel gelişmeler

Ayrıntılı zamandır tartışılan KÄ°T’lerde esas ücretin baştan düzenlenmesi konusunda hazırlanan taslağı elan önce bile gündeme getirmiştik. Son yerine taslağın rafa kaldırıldığını belirtmiştik. (ilgili selen için tıklayınız)

KAPAT X

Haberimiz üzerine marifet konusu, Kamu Görevlisi Danışma Müesses (KPDK) toplantısında gine gündeme getirildi. Toplantıdahi Işyar-Sen’in temenni, önerilerini dile getiren Görevli-Sen Umumi Başkanı Ulu Yalçın, “Temel Ücretler Grubu Konusu ve Havacılık Tazminatı üstüne olumlu cümle bekliyoruz” dedi. Yalçın’ın açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “KÄ°T’lerde sözleşmeli personel ücret gruplarının 5’ten 3’e indirilmesi konusu EKK’da karar aşamasında” olduğunu anlatım etti. (haberin tamamını fehmetmek içmağara tıklayınız)

DPB tarafından hazırlanan 3’lü ücret grubu taslağı paylaşılmadığından konuyu titr bazında incelememiz şuan için mümkün değildir. Ancak ücretlerin 3 grupta düzenlenmesi halinde elan geniş tavan ve taban aralığı içerisinde, elan fazla unvanın düz alacağı üstelik açıktır.

Esas Ücretler 3 Grup Olarak Baştan Düzenlenince Hangi Değişecek?

Öncelikle konuya ilişgaraz öyaşlı bir düzenlemeye değinmekte yarar görüyoruz. 21/10/2011 tarihli ve 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Müesses Kararının 8’inci maddesi ücretlerin baştan düzenlenmesini ele almaktadır: “(1) Kamu kazançlı teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme durum ve programında olanlar dahil) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışdakika sözleşmeli personel ile Sümer Holding’bile 527 sayılı KHK’nın 31’inci maddesine güvenerek istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinde, sözleşmeli personelin dahil olduğu gruba ilgili arz düşük ve en yüksek temel ücret miktarları arasında kalınması kaydıyla, görevin niteliği ve önemi, görev yerinin özelliği, personelin eğitim düzeyi ve hizmet süresi, görevde yükselme yönetmeliğine göre bire bir üst unvan grubuna ilgili ücret düzeyi üzere hususlar ile kuruluşun hiyerarşik yapısı ve finansal imkanları dikkate alınarak ayarlama yapmaya ilgilendiren teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim yerleşmiş yetkilidir.

(2) Bu şekilde yapılacak ücret ayarlamaları sonucu oluşacak toplam maliyet artışı, söz konusu sözleşmeli personel grubuna ilişkin toplanmış ana ücret maliyet tutarının %5’ini hiçbir şekilde aşamaz. Sümer Holdingde 527 sayılı KHK’nın 31’inci maddesine güvenerek istihdam edilen sözleşmeli personele ilişhedef maliyete anne olan %5’mağara hesaplanmasında toplam sözleşme ücret maliyet tutarı esas alınır.”

Özetle, kadro içerisinde yapılacak ücret artışlarının sonucunda oluşacak bütün maliyet o grubun toplanmış ana ücret tutarının %5’ini aşamayacaktır. Bu durumda yapılacak iyileştirmenin bazı KÄ°T’lerdeki bazı unvanlara yapılacak küçük artışlarla sınırlı kalacağı görülmektedir. Ayrıca, KÄ°T’lerdeki ücret çizelgesinin de yıllar içerisinde yerleşmiş olduğu düşünüldüğünde durumun böyle olacağını görülmektedir.

İş riski ve coğrafi uzanım ne oldu?

DPB tarafından hazırlanan taslakta üç yenilik özen çekmekteydi (Ä°lgili Haberimiz İçmağara Tıklayınız)

– Asıl ücret grupları 5’ten 3’e düşürülmesi

– İş yerinin coğrafi durumu temel ücret hesaplanmasında dikkate alınması

– işin riskinin anne ücret hesabında dikkate alınması

Sayın Bakan’ın ve Memur-Sen’mağara açıklamalarından anne ücret grupları 5’ten 3’e düşürülmesi yönünde eskimemiş ayrımsız çalışma yapılacağı anlaşılmakta. Coğrafi genişlik ve iş riskine ilişhedef düzenlemelerin yeni çalışmada bulunacağı evet dahi bulunmayacağı konusunda ise tıpkı açıklamaya rastlamadık. Coğrafi nitelik ve iş riskine ilişmaksat düzenlemeler olmadan vakit kaybetmeden kadro sayısının düşürülmesinin çok sınırlı aynı personel grubu içmağara ufak artışlar olarak iyileşme sağlayacağını düşünmekteyiz. Bu açıdan eskimemiş çalışmada birlikte bu hususlara düz verilmesinde kâr görüyoruz.

Share: