Kariyer sınavıyla unvan düz Kült personelinin maaşı hangi büyüklüğünde artar?

Ilmek İşleri Başkanlığının açtığı kariyer basamaklarında yükselme sınavını sabık memurların maaşı hangi büyüklüğünde artar?

Kült İşleri Başkanlığı, 4 Aralık’ta yayımladığı duyuruyla, 500 bilirkişi mortocu hatip, 100 bilirkişi vaiz, 100 ehlivukuf kuran kursu öğreticisi ve 50 başmüezzin almak amacıyla bütün 750 kişiye uzman ve kafa unvanı verecektir.

Yayımlanan ilana bakarak, eksperlik unvanı amacıyla 6 yıl, mebde unvanı üzere ise 8 sene hizmet şartı aranmaktadır.

Uzman veya başmüezzin unvanı alanların maaşının hangi kadar artacağı bindirim ve tazminat kararnamesinde düzenlenmiştir.

Buna bakarak;
-1 ve 2. dereceden mahiye alanların maaşı 20 nokta,
-diğer derecelerden mahiye alanların maaşı ise 15 nokta artacaktır.

Bunun TL kendisine değeri ise, bu oranların, sunu faziletkâr çap memuru aylığıyla çarpımından oluşmaktadır.

Yüzdelik 20 üzere hesaplama

= 9500*maaş katsayısı*%20
=9500*0,083084*%20
= 789*%20
=157 TL

Yüzdelik 15 amacıyla hesaplama
=789*%15
= 118 TL

Share: