Kamuya elan beş altı personel alınacak

Resmi Gazetede yayımlanan 2021/14 az Cumhurbaşkanlığı Genelgesine bakarak, kamuya; emeklilik, çekilme, ölüm halindeki tenakus büyüklüğünde eskimemiş personel alınacak.

2021/14 mahdut Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde aynı haddinden fazla düzenlemenin yanı sıra, kamuya personel alımına dayalı tıpkı düzenlemede saha aldı. Genelgede düz kayran düzenleme şu şekildedir:

“PERSONEL GİDERLERİ
Kâin personelin canlı ve eli nimetli çalışmasını bulmak üzere gerekli tedbirler alınacak, bu personel bakım standartlarına makul ve dengeli bire bir şekilde görevlendirilecek ve süreduran personel oluşmasına izin verilmeyecektir. Kanundan doğan zorunlu yükümlülüklerin hesabına getirilmesi, bakım genişlemesi ve eskimemiş ayrımsız organizasyon biriminin kurulması halleri aut kalkışmak üzere benzeri esbak finansal yılda kol ve hâlet sayılarında tekaütlük, incizap ve ölüm kadar nedenlerle meydana gelen azalma kadar eskimemiş grup ve gidişat ihdas ya birlikte kullanma talebinde bulunulabilecektir. Mahalli idareler itibarıyla bu kapsamdaki uygulamalarda, ilişkin mevzuatta düz düzlük norm grup öge ve standartları ile yıllık toplanmış personel giderleri hakkındaki oranlar anne alınacaktır.”

DEĞERLENDİRME

Genelgede meydan düzlük hükme göre, kamu kurumları, Kanundan doğan mecburi yükümlülüklerin namına getirilmesi, bakım genişlemesi ve kullanılmamış benzeri teşkilat biriminin kurulması halleri hariç kalkmak amacıyla benzeri geçmiş finansal yılda kadro ve gidişat sayılarında tekaütlük, istifa ve ahiret yolculuğu gibi nedenlerle meydana gelen eksilme büyüklüğünde kullanılmamış ekip ve hava ihdas ya dahi kullanım talebinde bulunulabilecektir.

Bu yeni aranjman kamuya personel alımını azaltacaktır.

Share: