Kamu işçisiyken çekilme edenler sonra işçi olarak baştan işe alınabilir mi?

Kamuda işçi statüsünde çalışanların incizap (gelişim akdinin tek taraflı feshi) etmeleri halinde kamuda yeniden iştirakçi yerine işbaşı yapabilmelerinin ilk kez iştirakçi alımı prosedürüne tabi olduğunu değerlendirmekteyiz. Istifham: İçişleri Bakanlığında amme işçisi olarak çalışmaktaydım. 2018 yılında Doğruluk Bakanlığında memuriyeti kazandım ve kamu işçisi olduğum kurumdan çekilme yazar memuriyete geçtim. İşçilikten memurluğa geçtiğim üzere çarkıt işim olan amme işçiliğine dönebilirmiyim?

Yanıt: Kamuda hisse senedi kanunları hükümlerine bakarak çalıştırılmak amacıyla işçi alınmasına ilgilendiren tensikat Kamu Çekicilik ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Asıllar ve Esaslar Için Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Baştan belirtelim ki Yönetmelikte, incizap eden işçilerin belli benzeri müddet bilahare sınavsız kendisine kurumların takdiri ile yeniden daima iştirakçi adına atanmasına imkan sağlayıcı ayrımsız aranjman meydan almamaktadır.

Yönetmeliğe bakarak genel kendisine amme çalım ve kuruluşları iştirakçi kurum taleplerini İŞKUR’a bildirmekte, İŞKUR ilana çıkmakta, aldığı başvurulara bakarak oluşturacağı listeleri işçi rica fail kuruma bildirmekte, çalım bile yapacağı latif yahut imtihan ile işçi ihtiyacını karşılamaktadır.

Yönetmelikte önlisans ve lisans düzeyindeki işçi taleplerine başvuru amacıyla KPSS sınavına girmiş olma şartı bulunmakta, ortaöğretim ve henüz madun düzeydeki işçi alımlarında ise KPSS şartı aranmamakta, aday listeleri noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenmektedir.

Önlisans ve lisans düzeyindeki iştirakçi alımlarında başvuru sahipleri KPSS benek üstünlüğüne göre sıraya konulmakta, alınacak işçi sayısının dört kaskatı aday işçi istek fail kuruma bildirilmektedir. Antrparantez Yönetmeliğin 5. maddesinde “işe göndermede rüçhan olanlar” kapsamına girenlerden üstelik alınacak iştirakçi sayısının dört moskof aday ayrı benzeri çizgilik ile bildirilmektedir.

Ortaöğretim ve elan madun düzeydeki iştirakçi alımlarına başvurularda ise başvuru listesi iştirakçi irade eden kuruma bildirilmekte, noterlik huzurunda çekilen kura ile alınacak iştirakçi sayısının dört acımasız aday tayin edilmektedir. Gine İŞKUR marifetiyle işe göndermede rüçhan olanlar kapsamında referans yapanlardan gerekli şartları sağlayanlar arasından dört imansız aday de kâtibiadil kurası ile belirlenmektedir. Antrparantez saffet hizmetleri, asayiş ve dulda hizmetleri ile hizmet ve tamir hizmetleri üzere yapılacak alımlar dış kalkmak üzere amme alım kuruluşlarının kuraya tabi işgücü taleplerinde işe alınacak işçiler takkadak kâtibiadil kurasıyla dahi belirlenebilmektedir. Kurumlar işçi ihtiyaçlarını yukarıda tamlanan listelerde vadi alan adaylar arasından yapacakları imtihan yahut seçilmiş ile karşılamaktadır.

Kamuda sürekli iştirakçi yerine çalışırken işten ayrılan ve baştan kamuda iştirakçi olarak istihdam yapılmak isteyenler itibarıyla işe göndermede öncelikli olanların kimler olduğu ehemmiyet yeryüzü etmektedir. Yönetmeliğin 5. maddesinde kamu alım ve kuruluşlarında daima iştirakçi kadrosunda çalışırken sıkı soruşturması veya 4857 basit İş Kanununun 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi kapsamında (Aktöre ve hüsnüniyet kurallarına namünasip haller ve benzerleri) hizmet akdinin feshi dışında tıpkısı nedenle iş sözleşmesi feshedilenler işe göndermede rüçhan namına tanımlanmıştır. Maddenin yazımından, hizmet akdinin işveren vasıtasıyla feshi halinin öncelik hakkı sağladığı, çın nedenle üstelik olsa işçi eliyle iptal halinde öncelik hakkının söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır.

Serencam kendisine;
Kamuda iştirakçi statüsünde çalışanların çekilme (hareket akdinin tek taraflı feshi) etmeleri halinde kamuda baştan iştirakçi yerine işbaşı yapabilmelerinin ilk defa iştirakçi alımı prosedürüne bağımlı olduğunu,
İş akdinin disiplin soruşturması yahut ahlak ve sağistem kurallarına yaraşmayan haller cihetiyle feshi dışında benzeri sebeple çalıştıran vasıtasıyla feshi halinde “işe göndermede rüçhan” adaylar kapsamına karışma olacağını,
İşe göndermede rüçhan olanların KPSS’ye bağımlı adaylar veya kâtibiadil kurası ile belirlenen adaylarla fiyat fırsata topluluk olduğunu,
Amme işçiliğinden ayrılanların Çap memurlarında olduğu üzere amme işvereninin takdiri ile direkt işe başlatılmasının tür olmadığını,
değerlendirmekteyiz.

Share: