Kadroyu alamayan 4/B’li ikinci davayı kazandı

632 basit KHK’da, 4 Haziran 2011 tarihi itibariyle görevde olan kontratlı personele vazifeli kadrolarına atanma hakkı verilmişti. Fakat, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı gibi bazen kurumlarda, yerleştirmesi bu tarihten evvel mamul olmasına karşın, kendileri ile kavil yapılmamış personel bulunmaktaydı. Bu kişilere grup verilmedi. Takım verilmeme işleminin iptali istemiyle açılan davalar müspet sonuçlanmaya bitmeme edilmektedir.

Daha geçmiş, Edirne İdare Mahkemesi, 4 haziran 2011’den evvel oturmuş olmasına rağmen, bakım sözleşmesinin imzalanma işlemi 4 Haziran 2011’den sonraları yapılan personelin açtığı kol davasında müspet değişmeyen vermişti.

İkinci olumlu dava bile, Toç Tıpkı Sen marifetiyle açılmıştır. Bu kezki müspet değişmeyen Erzurum İdare Mahkemesine aittir.

Karar bir idare mahkemesi kararı olduğu amacıyla çabucak ülkü açanı ilgilendirmektedir. Çalım, kararı Danıştay gözetiminde temyiz edecektir. Danıştay da, kararı aynıyla onaylarsa, mefret bire bir model dokuma edecektir.

Share: