Jandarma’nın, işyar alımında 2021 KPSS puanını kullanması akıllıcasına mu?

Güllabi Genel Komutanlığı bu hafta yayımladığı ilanla 2021 KPSS puanlarına göre 60 işyar alacağını duyurdu. Bu aplikasyon akıllıcasına mu?

Uyanık Genel Komutanlığı 6 Açıklık 2021 tarihinde yayımladığı duyuruda 60 vazifeli alacağını duyurdu.

Fakat personel kurum ilanında 2021 KPSS sonuçlarının kullanılacağının açıklanması, KPSS-B grubu olarak adlandırılan 2020 sınavına giren adayların tepkine neden oldu.

Öncelike şu hususu göstermek gerekmektedir. Kamu kurumlarına görevli alımı “Amme Görevlerine İlk Kez Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Karşı Genel Talimatname” hükümlerine göre yürütülmektedir. Bu yönetmeliğin 3. maddesi şu şekildedir:

“Hak Bakanlığı, Milli Defans Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Müesses ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının Vekâlet Teftiş Kurulları, Jandarma Umumi Komutanlığı ve Askeri Doğruluk Teftiş Kurulları, kaymakam adayları, Dışişleri Bakanlığı namzet patika memurları, namzet konsoloshane ve ruh memurları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar ehlivukuf yardımcıları, İletişim ehlihibre yardımcıları ve 657 çevrilmiş Çap Memurları Kanunu’nun değişik 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılanlar ile Fehamet senfoni orkestraları ve Oran Alışılmış Türk Müziği Korosu sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Yön metninde görüleceği için, Bitirmiş Genel Komutanlığı, KPSS yönetmeliği kapsamı dışındadır.

Fakat 2021 KPSS imtihan kılavuzunda, 2021 KPSS sonuçlarının KPSS-A ve KPSS Öğretmenlik alımları dışında kullanılmayacağı belirtilmiştir. Kılavuzdaki açıklama şu şekildedir:

“2021-KPSS sonuçları B Grubu Kadrolar için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak merkezi rabıta işlemlerinde ya dahi merkezi üçkâğıt kapsamında olmamakla gelişigüzel ilk defa alarga personel alımlarında KPSS sonuçlarını kullanma yerinde olan ve kamu personeli istihdam eden (Tutanak Katibi, İnfaz Esirgeme Memuru, 657 dar Kanunun 4/B maddesi çerçevesindeki alımlar, Milli Savunma Bakanlığı sivil memur alımları ve bazı üst kurullar üzere.) tam kurumların yapacakları personel alımlarında kullanılamayacaktır. Bu nedenle; A Grubu Kadrolar ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvurmayacak adayların, 2021-KPSS’ye girmeleri gerekmemektedir”

Adaylar, kılavuzdaki bu açıklamaya bakarak, sınava girmiş veya girmemiştir. Bu bağlamda, Kurnaz Genel Komutanlığının, rastgele ne kadar KPSS yönetmeliği kapsamında olmamasına karşın 2020 KPSS sınav sonuçları hesabına 2021 KPSS sınav sonuçlarını temel alması “belirlilik” ilkesine aykırı benzeri durumdur.

Ayrıca, Adalet Bakanlığı üstelik yönetmelik kapsamı dışında olmasına karşın, zabıtname katibi ilkin görünmek amacıyla mecmu memur çalım ilanlarında KPSS-B grubu sınav sonuçlarını esas almaktadır.

Bir sair kapı dahi şudur: İlan metninde “Jandarma Genel Komutanlığında İlk El Izzet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğine” dayanılarak ilanın yayımlandığı belirtilmesine karşın mevzuat.gov.tr bu şekilde bire bir talimatname bulunmamaktadır. Eksiksiz kamuyu ilişkin benzeri düzenlemenin Resmi Gazetede yayımlanmamış olması çokça makro eksantrik tıpkısı sorundur.

Bu nedenle, Kurnaz Umumi Komutanlığının adayların beklentilerine ve taleplerine uygun bir şekilde zar metninde benzeri düzeltmeye gitmesi uygun olacaktır.

Share: