İstifa eden asker, 375’teki tazminatı alır mı?

Sınırlı bir müddet çalıştıktan sonra istifa ederek askeri kurumdan ayrılan personel, 375 mahdut KHK’da meydan alan tazminatı alabilir mi?

ISTIFHAM: … 2014 tarihinde özlük isteğimle, astsubayken kaçılmak suretiyle TSK’dan ilişiğimi kestim. Emeklilere ödenen 375 Dar Kanun Mesabesinde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendine göre yapılan yolluk/harcirah evet dahi tazminat adlarıyla geçen ödemeden faydalanabilir miyim?

YANIT:

375 Sınırlanmış Yasa Mesabesinde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendinde şu hükümranlık kayran almaktadır:

(A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Mesabesinde Kararnameye ekli (II) dar cetvelde meydan düz personel ve kamu kurumlarında iştirakçi olarak istihdam edilenlerden; emekliliğini talip veya emekliye gönderme olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, zahmetli iken baştan hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak amacıyla görevlerine sonuç verilenlere, özlük kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya bakım sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, kontratlı gedikli, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve fertler ile terhis olan rezerv subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuncu mirasçılarına nitelik vergisi dünya herhangi bir vergiye bağımlı tutulmaksızın (12.105) emare rakamının görevli maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında ödence ödenir”

Maddenin atıfta bulunduğu 1/A bendinde ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sınırlanmış Bilirkişi Erbaş Kanunu, 3466 sınırlanmış Uzman Uyanık Kanunu, 2914 basit Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 az Hakimler ve Savcılar Kanununa göre çalışmakta olan personel bulunmaktadır.

Dolaysıyla aranjman hoppadak memurları değil, askeri personeli, akademik personeli ve bilgili/savcıları da kapsamaktadır.

BU DÜZENLEMEYE GÖRE EMEKLİLİK TAZMİNATI VERİLECEKLER

1- Görevli, subay/gedikli, uzman erbaş, eksper açıkgöz, talim elemanı, hakim/savcı

2- KİT’teki sözleşmeli personel

3- Kamuda işçi yerine çalışanlar

4- Bu düzenlemeye katma namına, maddeye 19.06.2010 günlü ve 6000 mahdut Kanunun 32 nci maddesiyle eklenen, “özlük kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya bakım sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, kontratlı astsubay ve bilirkişi erbaşlar ile” ibaresi da sözleşmeli askeri personeline ilişkindir.

Dolaysıyla, şayet kadrolu benzeri askeri personel iseniz mütekait olmadığınız için zor olanlara sunulan tazminatı alamayacaksınız.

BU TAZMİNAT MİKTARI NE KADARDIR?

KAPAT X

14 Ağustos 2013 günlü Resmi Gazetede yayımlanan, Amme Görevlilerinin Geneline ve Bakım Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Devir Şişko Sözleşmenin “Emekli olanlara ödenen tazminatı” antetli 9 uncu maddesinde; “375 basit Yasa Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrasında kayran düzlük (12.105) araz rakamı (13.558) yerine uygulanır.” düzenlemesi yapılmıştır.

söz konusu düzenlemeye bakarak mütekait olan personele 2014 yılı için 1036,02 TL ifa yapılacaktır.

Mütekait Olan Personele Ödenen Brüt Ödence 1.043,94 TL Nitelik Vergisi 7,92 TL Ödenecek Kemiksiz Miktar 1.036,02 TL

Share: