İstifa eden 4/B personelin apayrı 4/B pozisyonlara geçiş imkanı

2013 Ağustos’ta sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinin peşi sıra güzeşte süreçte bu personelin sayısı esasen artmaya başladı. Hele sözleşmeli zabıtname katibi ilanından sonradan ise halel ve tayin konularına müteveccih sorular artmaya başladı. 4/B sözleşmeli personel olarak çalışan yahut çalışmayı düşünen üyelerimizden gelen soruları değerlendiriyoruz. Kalça namına çekilme eden benzeri 4/B’li 1 yıl geçmeden tek kurumda yeniden 4/B’li adına istihdam edilemez. Ancak bu 1 sene bekleme kuralının; 1- bölümsel ve proje süresi ile sınırlanmış adına çalışanlar, 2- ün değişikliği yapacaklar olan ile 3- afiyet ve âdem durumundan saha değiştirmeyenler tevessül etmek amacıyla 3 kuralı bulunmaktadır. Aşağıda, ayrıntılı bilgiye düzlük verilmiştir.

Kısa bilgi

Kontratlı personel, 657 az DMK’nın 4’üncü maddesinin (b) fıkrasında tanımlandığı üzere adını buradan almaktadır. Buna binaen bu personelin özlük hakları ve sair hususların belirlenmesi amacıyla Hükûmet eliyle “Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çıkarılmıştır ve bu haberimizde bunu özetle “Esaslar” adına anacağız.

Esaslar’ı incelediğimizde görmekteyiz ki 4/B personelinin hizmet sözleşmesi aşağıdaki hallerde (kendisi veya gurur tarafından) feshedilmektedir:

1- Hizmet sözleşmesine çap hareketten kurumca çalışanın sözleşmesinin feshedilmesi

2- Veladet

3- Askeriye

4- Kısmi zamanlı çalışanlar

5- Proje süresi ile mecbur çalışanlar

6- Titr değişikliği yapanlar

7- Koca durumundan düz değiştiremeyenler

8- Afiyet durumundan kayran değiştiremeyenler

Bu sekiz durumdan önceki üçü eksantrik benzeri haberimize laf olacaktır. Bu haberimizde son beş bozma halinde 4/B personelin kişi kurumunda veya eksantrik bir kurumda rastgele unvanda 4/B personel olarak göreve başlayıp başlayamayacağını inceleyeceğiz.

KAPAT X

Mevzuat hangi diyor?

2010 yılında yapılan başkalık sonrasında Esaslar’ın “Ekleme 1 Maddesi” aşağıdaki ağıl gelmiştir;

“(Ek: 22/11/2010-2010/1169) Kontratlı personelin, bakım sözleşmesi esaslarına karşıt akım etmesi dolayısıyla kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi zarfında sözleşmeyi tek yanlı feshetmesi halinde, tahrip tarihinden itibaren benzeri yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Bölümsel zamanlı veya proje süresi ile merbut çalışanlardan,

b) Melfuf 4 üncü konu çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya esenlik durumu zımnında kayran değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı bakım birimi bulunmaması, ünite bulunmakla bu arada o birimde tıpkı şan ve niteliği taşıyan yersiz manzara bulunmaması veya yer az ayrımsız yıllık fiili mücahede şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine sadık kendisine, Melfuf 3 üncü maddenin (b) yahut (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler, tıpkı almanak süre şartına bağımlı tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

Üçüncü ve dördüncü paragraf kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk kez işe alınma prosedürüne uyma edilmesi zorunludur.”

“İlk kez işe alınma prosedürüne uyma edilmesi” ne demektir?

Bu ifadeden, amme kurumlarına ilk kez girenlere meri yöntem yani “KPSS puanı kullanarak amme görevlerine girilmesi durumu” anlaşılmalıdır. Zira 4/B personelin, memurlarda olduğu kadar ayrımsız kurumdan eksantrik tıpkı kuruma aktarım hakkı yoktur. Bu personel, kurumundan ne sebeple istifa ederse etsin ayrıksı tıpkı kurumda 4/B personel adına işlemek amacıyla ayrıklı davranışlar haricinde KPSS puanıyla müracaat etmek zorundadır. Bunun amacıyla de kurumların 4/B kontratlı personel alımı amacıyla ilan vermiş olması gereklidir.

Bölümsel zamanlı müteharrik 4/B personel

Bu personel, bakım sözleşmesini feshetmesi yerinde KPSS puanı ile eksantrik aynı kurumda istediği unvanda 4/B personel namına çalışabilir. Bu şahıslar halel sonrası “ayrımsız yıl yasağı” kapsamında değildirler.

Bu istihdam türüne, alelumum esenlik ve avukatlık hizmetleri alanında rastlanmaktadır.

Proje süresi ile bağlı etkin 4/B personel

Bu durumdaki personel, “bire bir sene bekleme süresi” kapsamında bulunmamaktadır. Bu şahıslar bakım sözleşmesini feshederse KPSS puanını kullanarak on paralık beklemeden bambaşka bir 4/B personeli namına başvurabilir ve bakım sözleşmesi imzalayabilir.

Farklı unvanda aynı 4/B pozisyona koymak isteyenler ( Kişi kurumu ya bile değişik gelgel)

Değme 4/B personel galiba tıpkı hâl unvanı ile çalışmaktadır. Söz Gelişi, mühendis, sarıklı, teknikçi, yapımcı, abla kabilinden.

Sözleşmesini fesheden 4/B personel değişik unvanlı ayrımsız 4/B personel pozisyonuna “bir yıl geçim imzalayamama” engeline takılmaksızın KPSS puanıyla başvurabilir ve uyuşma imzalayabilir. Bu buut kişi kurumu bünyesinde tıpkı 4/B tavır olabileceği üzere apayrı aynı kurumdaki vaziyet için de geçerlidir.

Örneğin, destek personeli unvanı ile Sağlık Bakanlığında 4/B sözleşmeli personel yerine etkin tıpkısı personel sözleşmesini feshederse, on paralık beklemeden KPSS puanıyla Sağlık Bakanlığının abla unvanlı 4/B pozisyonlarına başvurabilir. Gene ayrımsız şekilde Ekincilik Bakanlığındaki bacı yahut apayrı unvanlı tıpkı 4/B pozisyona KPSS puanıyla beklemeksizin müracaat yapabilir.

Adam durumu dolayısıyla görev yerini değiştiremeyenler

Âdem durumu zımnında görev yerini (site) değiştiremeyen personel birlikte sözleşmesini feshetmesi yerinde “benzeri yıllık bekleme süresine tabi olmadan” KPSS puanıyla müracaat yaparak 4/B pozisyonlara başvuru yapabilir ve bakım sözleşmesi imzalayabilir.

Ancak bunun üzere bu personelin öncelikle fariza yeri değişikliği talebinde bulunmuş olması gereklidir. Bu talepte bulunmuş olan 4/B personelin aşağıdaki şartlardan genişlik birkaç birini karşılaması “aynı sene beklemeden” temas 4/B pozisyona başvurması için yeterlidir;

– Personelin geçiş yapacağı ayrımsız bakım biriminin bulunmaması (yani kurumun tek yahut sınırla sayıda düzenleme biriminin olmasıdır. Örneğin, Bilecik Üniversitesinin Bilecik haricinde ayrıksı bire bir yerde teşkilatı yoktur. Örneğin, TUİK Ankara haricinde birkaç şehirde teşkilat birimine sahip ayrımsız kurumdur. Bu durumda Bayburt’a artırmak talip 4/B personel incizap ederse yukarıdaki haktan yararlanabilir.)

– Personelin görev yaptığı kurumun eksantrik iklim/ilçelerde kuruluş birimleri bulunsa birlikte kendisine akla yatkın tıpkı pozisyonun bulunmaması durumunda yukarıdaki haktan yararlanabilir. (Söz Gelişi, Esenlik Bakanlığı bünyesinde Ankara’birlikte fariza eden mühendis unvanlı bir 4/B personel Hatay’a ayrılmak istemektedir. Fakat Hatay’dahi bu unvanda bire bir tavır bulunmadığı için buraya geçiş yapamamaktadır. Bu durumdaki 4/B personel ricat ederek yukarıdaki haktan yararlanabilir.)

– Personelin çalışmakta olduğu kurumun bambaşka iklim/ilçede teşkilatı olsa ve bu teşkilatta uygun hâl olsa üstelik bu personel bildirme az tıpkı sene çalışmış başlamak şartını karşılamıyorsa fariza yerini değiştiremez. Ancak bu eşhas sözleşmelerini feshetmeleri yerinde gene yukarıda bahsettiğimiz haktan yararlanabilirler.

Keyif durumu dolayısıyla görev yerini değiştiremeyenler

4/B personel afiyet durumuyla fariza yerini değiştirebilmek için, çalışmakta olduğu ilde kendisi, eşi, çocuğu ile bakmakla görevli olduğu anne veya babasının tedavisinin cins olmadığının raporla ispatlamalıdır. Fakat raporla durumun ispatlanması başka aynı birime geçiş amacıyla ehliyetli olmamaktadır. Çünkü ayrımsız dahi intikal cereyan etmek istenen şehirde kurumuna ilişkin teşkilatta namına makul ve yersiz aynı pozisyonun olması gereklidir.

İşte hâl olmadığı üzere fariza yeri değiştiremeyen personel istifa ederek, “ayrımsız sene engeline tutkun kalmadan” KPSS puanıyla öz kurumuna veya bambaşka bire bir kuruma 4/B pozisyonları üzere başvuru yapabilir ve bakım sözleşmesi imzalayabilir.

Share: