İşçilik süreleri, memurlukta kuşkusuz değerlendirilir?

Hususi yahut kamuya ilgilendiren aynı işyerinde çalışılan sürelerin memurluğa etkisi…

Bu konuya hemen Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki bire bir kadroya atanan memurin açısından karşılık verilmiştir.

İşçilikteki süreler 4 bağlamda memuriyette ele alınmaktadır.

1- Kazanılmış adalet aylığı

657 basit Kanunun 36. maddesinde ne özel sektör sürelerinin kazanılmış doğruluk aylığında değerlendirileceği sınıfsal bazda düzenlenmiştir. Bu maddeye göre kamu olsun özel çalım olsun işçilikte güzeşte süreler memurun kazanılmış doğruluk aylığında değerlendirilmemektedir. Müktesep türe aylığı hususi bakım tazminatı ödemesi ve katma ödemeyi etkilemektedir.

2- Tekaütlük yönünden;

İşçilikte sabık süreler emekliliğe asıl paye ve kademenin belirlenmesinde dikkate alınmaktadır. Burada kamu veya özel ayrımı bulunmamaktadır. Mufassal bilgelik için tıklayınız.

3- Dip kadrolara atanma yönünden;

1- İşçilik süreleri bir amme kurumunda geçmişse bu sürelerin tüm sayılmaktadır.

2- Yüksek Tahsil gördükten sonradan hususi sektörde çalışılan sürelerin 3/4’ü, kayırıcı kadrolara atanma yönünden (68/B) değerlendirilmektedir. Ancak rastgele halükarda bu süre 6 yılı geçemez.

Tafsilatlı hikmet amacıyla tıklayınız.

4- Yıllık cevaz açısından

Elden 1 nolu maddede meydan kayran kazanılmış türe aylığında değerlendirilen süreler, almanak cevaz süresinin hesaplamasına asıl sürede dikkate alınmaktadır. İşçilik süreleri GİH’te değerlendirilmediği üzere, almanak izne anne 1 ve 10 yıllık bakım sürelerinin tespitinde üstelik değerlendirilmeye alınmamaktadır.

Share: