İşçi alımında yavuklu sınavı kaldıran düzenleme bu senede bitmeme etmeli!

Afiyet Bakanlığı ve büyüklük üniversitelerinin sağlık aplikasyon araştırı merkezlerine işçi alımında kura usulü bu yıl dahi devam etmeli!

Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına gelişim kanunları hükümlerine bakarak çalıştırılmak amacıyla daim iştirakçi alınmasına ilgilendiren asıllar ve esaslar, 9 Ağustos 2009 günlü Resmi Gazete’da yayımlanan “Kamu Gurur ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Karşı Talimatname”te düzenlenmiştir.

bahis konusu yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci maddesinde saha kayran; “Kamu çalım ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, Alım tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı imtihan ile belirler. Sınav; mukayyet yahut aday yöntemlerden biri veya ikisi kullanılarak, mesleki vukuf ve becerilere ait konulardan yapılır. Ancak arılık hizmetleri, asayiş ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri üzere yapılacak alımlarda ad çekme sonrası takkadak yavuklu yöntem kullanılarak imtihan yapılır.” düzenlemesine göre katışıksızlık, güvenlik ve hizmet tamirat alanındaki iştirakçi istihdamında kâtibiadil kurası sonrası yavuklu sınav yapılmakla mecburi kılınmıştır.

Mavera yandan, sabık sene COVİD-19 pandemisiyle sağlıkta yardımcı öge istihdamını aceleci aynı şekilde icat etmek üzere, mezkür yönetmeliğe arızi iki düzenleme yetiştirmek kanalıyla, Esenlik Bakanlığı ile Büyüklük Üniversiteleri Esenlik Uygulama ve Araştırı Merkezlerinde (Darülfünun hastanesi) istihdam edilecek, arılık hizmetleri, asayiş ve dulda hizmetleri ile bakım ve tamir hizmetleri üzere alınacak işçiler sınava tabi tutulmaksızın direkt noterlik kurasıyla belirlenmiştir.

söz konusu düzenleme çabuk eleman teminini sağladığı kadar ölçmesi ve denetlenebilirliği oldukça baskı olan sözlü imtihan sürecinde yaşanan adaletsizlikleri üstelik engellemiş oldu. 10 şahsiyet gelgel için binlerce kişinin başvurduğu bu alımlarda iri tıpkısı şansla kuradan çıkarak, namzet sınavda türe etmesine rağmen rate olan adayların yaşadığı mağdurluk arz azından Esenlik Bakanlığı ve üniversiteler gözetiminde giderilebildi.

bununla birlikte, söz konusu yönetmeliğe 4 Son Teşrin 2020 tarihinde arızi ayrımsız husus elan eklenerek yukarıda düzlük sunulan eş düzenlemenin aynı Ekincilik ve Orman Bakanlığına alınacak kovanlık, asayiş ve bakım tamirat alanındaki işçiler üzere da işlenmiş, fakat düzenlemenin 2021 yılını birlikte kapsaması kararlaştırılmıştır.

Pandeminin 2021 yılında dahi etkisini ayrımsız şekilde bitmeme ettireceği düşünüldüğünde, ister acul personel realizasyon, gerekse adaletin sağlanması açısından Afiyet Bakanlığı ile Cesamet Üniversiteleri Esenlik Aplikasyon ve Araştırı Merkezlerine alınacak işçilerde yavuklu imtihan uygulamasının bu yılda birlikte kaldırılmasının faydalı olacağını ilişkin kurumların ölçüm ve dikkatlerine sunuyoruz.

Share: