İpekyolu belediyesi belediyecilikle ait o büyüklüğünde kesim varken bu bölümleri tercih etti

Van ili İpekyolu Belediyesi, evcil yönetimlerle ait o büyüklüğünde bölüm mezunu varken, fen literatür, fena hâlde sanatlar kabilinden büro mezunlarına başvuru hakkı tanıyan ilan yayımladı

Van İpekyolu Belediyesi 19 Şubat’ta yayımladığı ilanla 30 zabıta memuru alacağını duyurdu. Başvurular geçen hafta makbuz.

Ancak yerli yönetimlerle ilişik “Yerel yönetimler”, “Mahalli idareler”, “Mahalli idareler (zabıta)” gibi sektör mezunları olmasına karşın Güzel Sanatlar Fakültesi kadar polis memurluğuyla tek ilgisi olmayan bölümlere müracaat hakkı tanıdı.

Kasaba ve Kentçilik Bakanlığının insiyatif alarak ilanı bozma ettirmesi akla yatkın olacaktır. İlanın halel edilmemesi halinde, yerel yönetim bölümü mezunlarının üstelik durumu Amme Denetçiliği Kurumuna iletmesi uygun olacaktır..

Share: