Insan durumu naklinde asta/başkaca bakılmayacak

Şevket Memurlarının Ünsüz Göçüşmesi Yoluyla tayinlerini düzenleyen yönetmeliğin, “koca durumundan atama” maddelerinde farklılık yapıldı

Heybet Memurlarının Ünsüz Göçüşmesi Vasıtasıyla Atanmalarına İlişkin Talimatname, 16 Ağustos 2014 tarihi itibariyle değişti. Tıklayınız.

DEĞERLENDİRME

GURUR İÇİNDE TAYİNDE AST ÜST’E GÖRE KAYRAN DEĞİŞTİRİR DÜZENLEMESİ KALDIRILDI

Önceki düzenlemeye bakarak, eşler tıpkı gelgel personeli ise, alt yerinde bulunanın yeri başkaca bakarak değiştirilmek zorundaydı. Ancak, madun/yüksek ne girmek olduğu çok kesinleşmemiş ve problemli oluyordu. Eskimemiş düzenleme ise şu şekildedir: Eşler bire bir alim personeli ise, eşler kurumun henüz çok hizmet ihtiyacı duyduğu yerde birleştirilecektir.

FARKLI KURUMLAR ARASINDA TAYİNDE ŞAN VE KADROYA BAKILMAYACAK

Yine, metatez yönetmeliğinin geçmiş düzenlemesinde, eşler ayrımlı kurumlarda çalışıyor ise, kimin kime göre aktarım olacağı üstüne, unvan, grup ve göreve bakılmaktaydı. Bu düzenleme birlikte kaldırılmıştır. Yeni düzenlemeye göre, eşlerin değişik kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar ortada vacip eş güdüm oluşmak aracılığıyla değme iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere atama yapılacaktır.

ARTIK KOCA ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞIYOR OLSA DA NAKİL YAPILABİLECEK

Çap Memurlarının Metatez Vasıtasıyla Atanmalarına Dair Talimatname, yer değiştirme işlemlerinde uygulanan umumi çerçeve yönetmeliktir. Bunun tıpkısı ast mevzuat düzenlemesi, kurumsal yönetmeliklerdir. Bugüne kadar, genel çerçeve yönetmelikte yer almamasına rağmen bazen kurumlar eşi, özel sektörde çalışanlara dahi aktarım hakkı vermişti. MEB bunlardan birisiydi. Bu yeni düzenlemeyle, umumi çerçeve yönetmelikte vadi alan “değişik eşin bile memur namına çalışıyor olması” şartı kaldırılmıştır. Yani, vazifeli, hususi sektördeki eşi 3 sene sosyal asayiş primi ödemiş ise, o yere aktarım isteyebilecektir. 3 almanak içtimai güvenlik priminin bire bir yerde yatırılmış olması gerekmektedir.

Yönetmeliğin bozuk ve kullanılmamış maddeleri şu şekildedir:

YENİ

“Karı Birliği Mazeretine Sadık Düz Değişikliği

YÖN 14- Ev birliği mazeretine dayanarak vadi değişikliği memurun;

a) kamu görevlisi olan eşinin, alim içi metatez aracılığıyla atanma imkanının olmaması yahut mevzuatı uyarınca eşin zorunlu düz değiştirmeye bağımlı tutulan benzeri görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin üstelik benzeri kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla bakım ihtiyacı duyduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon var olmak aracılığıyla değme iki kurumun dahi öncelikli bakım ihtiyacının bulunduğu yere,

KAPAT X

d) kamu görevlisi olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz serencam üç yıl içtimai düzenlilik primi ödemek aracılığıyla kişi adına veya ayrımsız hizmet akdi ile işverene sınırlı adına çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

e) Milletvekili, şehremaneti başkam, muhtar yahut noter olan eşlerinin bulunduğu yere,

atanması kanalıyla yapılabilir.

Sülale birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde kâin görevli, eşinin amme gurur ve kuruluşlarında kamu personeli kendisine çalıştığına veya atanmayı dilek ettiği yerde eşinin okunabilen serencam üç yıl sosyal düzenlilik primi bitmek yoluyla özlük adına veya ayrımsız hizmet akdi ile işverene ilişkin kendisine halen çalıştığına evet da birinci fıkranın (e) bendinde sevgili görevlerde bulunduğuna ilgili belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Antrparantez göçüşme başvurusuna, dünyaevi durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.”

ESKİ

Madde 14(B) bozukluk grubuna binaen memurun metatez isteğinde bulunabilmesi amacıyla; eşinin Mehabet Personel Dairesi Kurulması Hakkındaki 13/12/1960 sıra ve 160 az Kanuna tabi bire bir kurumda vazifeli statüsünde çalıştığını, görev yeri belgesi ve erkek kağıdı örneği ile belgelendirmesi gerekir. Antrparantez, eşlerden birinin mecbur olduğu zat idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin üstelik eklenmesi gerekir.

Bu kusur grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler heryıl Karı ayı süresince durumlarının bitmeme ettiğini ayrımsız şekilde alınmış belgelerle belgelendirirler.

Madde 9(1) Yer Değiştirme kanalıyla atanmalar, Oran Memurlarının dengeli aynı şekilde dağılımını seçmek üzere öğrenimi, uzmanlığı, aksiyon tecrübesi, mesleki bilgisi üzere özellikleri ile abes grup durumu gözönünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır.

(2) Yapılacak atamalarda; karı birimini durmak bakımından, eş ve keyif durumları ait kurumlar ortada gerekli eş güdüm sağlanarak dikkate alınır.

(3) Aynı kurumda çalışıp dahi temas ikisi üstelik düzlük değiştirmeye bağımlı olan eşlerden zir durumunda olanın fariza yeri dal durumda olana mecbur adına değiştirilir.

(4) Ayrımlı kurumlarda çalışıp dahi herhangi bir ikisi üstelik vadi değiştirmeye bağımlı olan eşlerden şan, kol ve fariza bakımından henüz aşağıda bulunanın fariza yeri yukarıda bulunana ilişkin namına değiştirilir.

(5) Aynı veya ayrımlı kurumlarda çalışıp üstelik eşlerden birinin vadi değiştirmeye yahut bu talimatname hükümlerine göre düz değiştirmeye bağımlı olmaması hallerinde, düzlük değiştirmeye bağımlı olmayan veya özel yönetmeliklerine göre meydan değiştirmeye bağımlı olan eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu yönetmelik hükümlerine göre mecburi meydan değiştirmeye tabi tutulan memurun, işyar olan eşinin ünsüz göçüşmesi talebi öncelikle hesabına getirilir.

(6) İlgili mevzuatı uyarınca mecburi yer değiştirmeye tabi tutulan terbiye ve talim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve güvenlik hizmetleri sınıfına giren memurin, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, bilge ve savcılar ile bu Yönetmeliğin katma 1 inci maddesi kapsamına girenlerin fariza süresiyle sınırlı oluşmak amacıyla, atandıkları yere, görevli olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kol sayılarına ilişik hükümler uygulanmaz.

Share: