Inanma, aşağılık tıpkı değişiklikle, 2. şark mağduriyetini sona erdirmeli!

Güvenlik Genel Müdürlüğü, yönetmelikte değişiklik yaparak, birinci gün doğusu görevinden caba yapılan hizmetlerin 2. gün doğusu hizmetinde dikkate alınması üzere farklılık yapmalıdır.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Metatez Yönetmeliğinin 23. maddesinde şu hüküm meydan almaktadır:

“Özellik 23Personelin, bu Yönetmelikte belirtilen müddet büyüklüğünde genişlik birkaç hele ikinci bölgede hizmet görmesi zorunludur. İkinci bölgede, Bakanlıkça akıllıca tanıdık yerlerde, o saha üzere sınırlı mecburi hizmet süresi kadar henüz kesintisiz adına fariza yapanlar, zorunlu nahiye ikinci görevini tamamlamış sayılır. Bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler karışma, temas hangi sebeple olursa olsun ikinci mıntıka hizmetinden sarfınazar edilemez. Ancak, keyif veya âdem durumu cihetiyle ikinci bölgeye gidemeyeceği belgelenenler üzerine Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (a) ve (b) bentleri uygulanır.”

Fakat bu hükmün uygulanması 2. kez Şark’a giden personel ortada nahak yere bir uygulamaya etken olmaktadır, örneğin 1.Maşrık görevini ifa ederken, süresi 3 (üç) yıl olan tıpkı ilde 6 (altı) sene müteharrik ayrımsız personel bu maddeye güvenerek 2. Maşrık görevinden muaf tutulurken, aynı yerde 5 (beş) yıl alay malay etkin ayrıksı bir personelin üstelik çalıştığı 2 (iki) sene hiçbir şekilde dikkate alınmamaktadır. Bu durumda 2. Doğu hizmetine gönderilen personel beyninde haksız aynı uygulamaya mevzi verilmektedir.

Ayrıca Güven Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Metatez Yönetmeliğinin; “Bakım Sürelerinin Hesaplanması” antetli 28. maddesinde “Benzeri toprak yahut iklim içinde yapılan meydan değiştirmeler zımnında bakım süreleri ayrı ayrı yerlerde geçen personelin hizmet süresi hesaplanmasında; fiili yerine çalışılan yerlerde geçen süreler, o vadi için belirlenen mecburi bakım süresine yüzdelik adına oranlanır. Bu oranların toplamı %100’e ulaştığında personel hizmet süresini güllabi sayılır.(2) Bu hesaplamada personelin çarkıt fariza yerinden ilgilendiren akçakesme tarihi asıl alınır ve önel müddeti kullanılmamış atanılan kavuşum hizmet süresine karışma edilir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu iki yön alay malay değerlendirildiğinde 1. Gün Doğusu’ta caba çalışılan sürelerin % (yüzdelik) orana bakarak hesaplanarak 2. Şarki süresine eklenmesi ve hizmet süresi %100 tamamlandığında 2. Gün Doğusu görevine revan personelin bakım süresini güllabi sayılması gerekmekte iken hile, 23. Özellik’deki “o yer amacıyla muayyen zorunlu bakım süresi kadar daha kesintisiz kendisine görev yapanlar, zorunlu bölge ikinci görevini tamamlamış sayılır.” İbaresini esas alarak 1. Şark’ta üstelik çalışılan süreleri dikkate almayarak 2016 yılında yapılan değişiklikle gün doğusu sürelerinin arttığı birlikte bilerek personelin aynı kısmına nahak yere bire bir uygulama yaptığı görülmektedir.

Bu konudan yağlık dava hareketli binlerce personel; Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Tayin ve Ünsüz Göçüşmesi Yönetmeliğinde yapılacak siftinlik bire bir değişiklikle bu mağduriyetin giderilmesini beklemektedir.

Share: