Ilmek personeli, afiyet özrü raporunu seçkin hastaneden alamayacak

Din personeli, keyif özrü raporunu hangi hastaneden algı?

Henüz evvel keyif özürlerinde fehamet hastanesi raporu yeterli iken 17 Haziran’da getirilen düzenlemede , “eğitim ve araştırma veya darülfünun hastanelerinden alınacak afiyet yerleşmiş raporu ile belgelendirenler” şartı getirilmiştir.

YENİ HÜKÜMRANLIK

1) Sağlık durumu: Kendisinin veya kanunen bakmakla işyar olduğu insan, temel, cet veya çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini yahut fariza yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, terbiye ve araştırma yahut darülfünun hastanelerinden alınacak esenlik yerleşmiş raporu ile belgelendirenler, tedavisinin yapılabileceği yeryüzü mümasil memleket yahut ilçeye atanabilir.

ESKİ EGEMENLIK

1) Keyif durumu: Sağlık cihetiyle memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi amacıyla, kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının esenlik durumunu tehlikeye koyacağı, cümle teşekküllü tıpkı Ululuk hastanesinden alınacak esenlik kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir. Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler seçkin sene Familya ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık müesses raporu ile mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirirler. Mukteza keyif şartlarını kazandıkları resmi sağlık kurullarınca belirleme edilenler, ayrıldıkları bakım bölgesindeki kalık hizmetlerini tutmak zorundadırlar.

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1- Ilmek personelinden afiyet durumu zımnında aktarım talebinde bulunacaklar imdi eğitim araştırma yahut darülfünun hastanesinden esenlik raporu kabul etmek zorundadır.

2- Esenlik özründen yer değiştirenler her sene Aile ayında mazeretlerinin bitmeme ettiğini gösterir belge ibraz eylemek zorundaydı. Bu araç kaldırılmıştır.

Share: