Ilişik, arttırma ve ayrıca tazminatlar, ÖHT’ye arttırma edilmemeli

Özel bakım tazminatında yer alan ayrımsız ayrıntı ayrımsız çok maaş bordrosunda yazık yapılmasına illet oluyor. Bu konuyu gene açıklıyoruz.

VERGİ YÖNÜNDEN

2006 tarihli remiks tazminat kararnamesine göre, II ve III sayılı cetvellerde vadi düz tazminatların miktarı, sunu yüksek Heybet memuru aylığına (ekleme gösterge dahil), cetvellerde gösterilen oranların uygulanması vasıtasıyla belirlenmektedir. Özel hizmet tazminatı miktarlarından, kaşe vergisi hariç gelişigüzel rüşvet kesintisi uygulanmamalıdır.

EMEKLİLİK YÖNÜNDEN

Emeklilik kesintisi yönünden ise 15.10.2008 öncesi ve sonrasında öbuğulanmış aynı ayrım bulunmaktadır. 15.10.2008 sonrasında göreve başlayanlar içmağara çabucak anne tazminatlardan MYO ve GSS kesintisi yapılacak. Bölge, çalım, birim, çalışma mahalli gibi görevin niteliğine bağlı namına asıl tazminata artı namına sunulan arttırma, ekleme yahut ayrıca ödenen tazminatlardan MYO ve GSS kesintisi yapılmayacaktır. Bunun yapılabilmesi içmağara bile, asıl tazminata artı kendisine verilen arttırma, ek yahut ayrıca ödenen tazminatların, özel bakım tazminatlarına arttırma edilmemesi, ayrıca hesaplanması gerekmektedir.

EMEKLİLİK YÖNÜNDEN TEKNİK AÇIKLAMA

5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Umumi Sağlık Sigortası Kanunu yürürlük tarihinden bilahare (15.10.2008) göreve başlayanlar içmağara prime anne kazanca karışma olan, Özel Bakım Tazminatı, Eğitim Öğretim Tazminatı, Diyanet Hizmetleri Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Mülki Ä°dare Amirliği Özel Bakım Tazminatı, Denetim Tazminatı ve Adalet Hizmetleri Tazminatı üzerinden Malullük, Yaşlılık ve Ölüm (MYO) Sigortası primi ve Umumi Sağlık Sigorta (GSS) Primi hesaplanmalı ancak, bölge, çalım, ünite, çalışma mahalli, görevin niteliği ve bire bir kriterlere dayalı namına asıl tazminatlara arttırma, ekleme yahut ayrıca ödenen tazminatlardan MYO ve GSS kesintisi yapılmamalıdır.

Yani,

1. Beceri Hizmetleri Sınıfında bulunanlar içmağara; Melfuf Özel Bakım Tazminatı ve Bölge Tazminatları,

2. Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında bulunanlar içmağara; Bölge Tazminatları,

3. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında bulunanlar için, Ehlihibre Öğretmen ve Başöğretmen içmağara ayrıca ödenen Eğitim Öğretim Tazminatı ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı munzam V Sayılı Cetvelde sayıulan mesleki ve maharet öğretim meslek ve kurumlarına, atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni kendisine Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına karışma Öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşa göre ilave Eğitim Öğretim Tazminatı ,

4. Ilmek Hizmetleri Sınıfında, d) (a) ve (b) zir bentlerinde sayılanlardan ayrıca; başvaiz, başimam-hatip, Kur’an kursu başöğreticisi kadrolarına atananlara % 40’ına, eksper nasihatçi, bilirkişi imam-dil cambazı, Kur’an kursu ehlihibre öğreticisi ve başmüezzinlik kadrolarına atananlara % 20’sine,

5. Inanma Hizmetleri Sınıfında olanlardan; Ankara ve Ä°stanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Çevik Bilek Şube Müdürlüklerine ilgilendiren kadrolarda çalışarak görev yapanlara ayrıca;

6- Mülki Ä°dare Amirliği Hizmetleri Sınıfında olanlardan; Ilbay unvanını kazananlar hariç tutmak üzere kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapanlar ile format valilerine ayrıca % 30’una;

7. Adalet Hizmetleri Tazminatı Alanlardan: Mapushane Müdürü, İdare Memuru, İnfaz ve Siper Başmemuru, İnfaz ve Himaye Memurlarından;

KAPAT X

a- Özel eğitim ve iyileştirme pratik edilen cezaevleri, D ve F tipi cezaevleri ile Ankara kapalı, Bayrampaşa ve Buca cezaevlerinde görevli olanların tazminat oranlarına 13’asker,

b- Diğleşker cezaevlerinde görevli olanlar ile 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca kurulan Denetimli Azadelik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğünde görevli olanların ödence oranlarına 10’ar, puan ilave edilir.

düzenlemelerinde saha düz oranlar özel bakım tazminatına arttırma edilmeden ayrıca hesaplanıp ödenmesi gerekmektedir.

Bu konuda daha önce da bilgelik yapmıştık. Tıklayınız.

Maaşları, Amme Harcama ve Saymanlık Bilişişaret Sistemi (KBS) üzerinden hesaplanan personelden eklenmiş, arttırma ve ayrıca ödence alanlar öncelikle maaş bordrolarını arama etmeleri ve yukarıdaki haberimizde da belirttiğimiz kadar 5510 sayılı Kanuna göre prime anne kazancın doğru yerine hesaplanması içmağara ekleme, arttırma ve ayrıca ödenen tazminatlarının özel bakım tazminatına dahil edilmiş ise çalıştıkları kurum mutemetliği ile irtibata geçuğur malumat girişlerini düzelttirmelerini öneririz.

Ayrıca; haberimizden sonra yapıulan incelemede prime temel kazançları yüksek hesaplandığından dolayı Içtimai Güvenlik Kurumuna çok gönderilen kesenekler içmağara gurur mutemetleri aylar itibariyle hangi büyüklüğünde aşkın gönderdiğkayınbirader hesaplayarak Toplumsal Güvenlik Kurumundan resmi yazı ile aşkın gönderilen tutarları et kafalı gönderilmesini talep edecekler. Çünkü Çalım payı (işveren payı) bile aşkın gönderilmiş olmaktadır.

Toplumsal Güvenlik Kurumuna da; 5510 sayılı Içtimai Sigortalar ve Umumi Sağlık Sigortası Kanununun 96 ncı maddesi kapsamında iadeli işlemini hesabına getirecektir.

Share: