İkinci azade görevli atama izinlerinin dağılımı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı, amme idarelerinin 2022 yılında tayin yapabileceği serbest işyar müsaade sayılarını belirledi!

21 Temmuz 2022 tarihinde “İkinci Tayin İzinlerinin Dağılımı Çok Gecikti” antetli yazımızda; 2022 yılı üzere serbest memur tayin izinlerinin halen dağıtılmamasının merkezi vazifeli alımını etkilediği kabil kurumlar aktarım atamalarının gecikmesine, rüçhan ihtiyaçların geç karşılanmasına, esenlik ve eş birliği kabilinden mazereti olan adayların üstelik naklen alımlarının sekteye uğrama sorunlarını yanında getirdiğini, seçkin güzeşte sene artırım tedbirlerinin getirdiği daralmayla sayısı az çok azalan azade vazifeli atama izinlerinin yıl içerisinde belirli benzeri takvime akla yatkın şekilde kamuoyuyla ilan edilmesinin hem amme idareleri hem da nakil bekleyen adaylar üzere çokça elan hayır olacağı hususunu Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Umumi Müdürlüğünün dikkatlerine sunmuştuk.

Bunun üzerine, Cumhurbaşkanlığının 25 Temmuz 2022 günlü ve 2022/325 sınırlanmış Kararı ile kamu idarelerine 2022 yılında tayin tahsis etmek üzere ikinci başıboş görevli tayin izni dağılımı yapılmıştır.

Ancak, vaktiyle olduğu üzere temas kamu idaresine birçok pasaj memur tayin izni verildiği kamuoyuna zar edilmemekte, Kamu E-Uygulama sistemi üzerinden kurum yetkililerinin erişimine açılmıştır.

Bu sebeple, sene sonuna büyüklüğünde bakir bire bir KPSS merkezi yerleştirilmesi planlanmadığı için özellikle insan ve sağlık kabilinden mazeretlerinden muhit ayrıksı benzeri kamu kurumuna naklen atanmak için muntazır adayların azade işyar tayin izinlerinin dağılımının yapıldığını dikkate ederek harekete geçmelerinde fayda olduğunu söylemek isteriz.

Share: