İki bakanı, torpilsiz işçi alımından etraf tebrik ediyoruz

Geçmiş Mart ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Eş düzenleme yapmıştı. 4 Teşrinisani 2020 tarihinde de Ekincilik ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli düzenleme yaparak, kura usulüne tabi işçi alımlarında sözlü sınav yapılmaksızın direkt noterlik kurasıyla işçi alınmasına karar verdi.

İşçi alımlarında, KPSS puanına göre olsun yahut olmasın, umumi adına aday sınav yapılmaktadır. Aday alımı ise ülkemizde tek antlaşma adalet ve türe ölçütlerine göre yapılmamaktadır. 2 dakikalık aday sınavlarda kimin torpili daha fazlaysa o alınmaktadır.

İşçi alımında süreç şu şekildedir: Adaylar İŞKUR’a vasıta olmakta, kategorik hisse senedi ilanı yerinde müracaat yapmaktadır. KPSS puanına dayalı alımlarda, en efdal KPSS puanına erbap dört merhametsiz namzet sözlüye alınmaktadır. KPSS puanına dayalı sıfır noterlik kurasına bağımlı alımlarda ise başvuran adaylar ilk kuraya alınmakta, eneze 4 imansız namzet belirlenerek sözlüye alınmaktadır.

Noterlik kurasıyla personel alımında, sözlü sınavı uygulamamaya önceki karar veren Afiyet Bakanlığı oldu. 20 Mart’ta Esenlik Bakanlığı özelinde, 26 Mart’ta ise Darülfünun hastaneleri özelinde düzenleme yapılarak, “saflık hizmetleri, asayiş ve dulda hizmetleri ile hizmet ve tamirat hizmetleri amacıyla alınacak işçiler, sınava bağımlı tutulmaksızın aracısız noter kurasıyla belirlenebilir” kararı makbuz.

4 Teşrinisani 2020 tarihinde ise bu posta Tarım ve Orman Bakanlığı özelinde düzenleme yapılarak, “kovanlık hizmetleri, tarım ve orman hizmetleri, güvenlik ve himaye hizmetleri ile hizmet ve tamirat hizmetleri üzere alınacak işçiler, sınava bağımlı tutulmaksızın doğrudan kâtibiadil kurasıyla belirlenebilir.” kararı makbuz. Esenlik Bakanlığının kararı 2020 yılını kapsarken, Ekincilik ve Orman Bakanlığına yönelik kararı 2020 ve 2021 yıllarını kapsamaktadır.

Bu bağlamda hem Sağlık Bakanı Fahrettin Insan’yı hem üstelik Ekincilik Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi tebrik kartı ediyoruz.

Analog yöndeki kararların, diğer Bakanlıklarca da alınmasını bekliyoruz.

Share: