Içtimai hizmet mezunları üstelik RTÜK ehlihibre yardımcısı olabilecek

Radyo ve Televizyon Dal Oturmuş Uzmanlığı Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre sosyal bakım mezunları üstelik RTÜK eksper yardımcısı olabilecek

18 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, Radyo ve Göstergeç Üst Kurulu Uzmanlığı Yönetmeliğinde ayrım yapıldı. Yapılan değişiklikle yönetmeliğin 8 maddesinde uymazlık yapıldı.

Yönetmeliğin 6. maddesinde RTÜK bilirkişi yardımcılığına başvurabilecek bölümler bir tane tek gösterilmiştir.

İlgili 6. madde şu şekildedir:

“Husus 6(1) Methal sınavına akmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:
a) 14/7/1965 günlü ve 657 sınırlanmış Şevket Memurları Kanununun 48 inci maddesinin bir numara fıkrasının (A) bendinde bağlanmış umumi şartları çekmek,
b) Üniversitelerin bildirme az dört almanak tahsil veren fakülte ve erdemli okullar ile denkliği izinli makamlarca akseptans edilen yetersiz dışındaki eğitim bilimi kurumlarının; hususiyet, açık oturum bilgiler, ekonomi, işletme, konuşu ve yönetsel ulum, tanrı bilimi ile iletişim fakültelerinden veya fakültelerin Türk dili ve edebiyatı, sosyoloji, ruhsal, devir, hesap ve istatistik bölümleri ile ruh-elektronik, elektronik, elektronik beyin, yazılım, elektronik ve haberleşme mühendisliğinden gitmek,
c) Dal Asamble vasıtasıyla belirlenen KPSS benek türünden başvuru ilanında belirtilen taban fakül ve cisim puanı almış almak,
ç) Arka Kurul tarafından ilanda belirtilen dillerin birinden, ÖSYM marifetiyle yapılan YDS’den asgari (D) düzeyinde evet dahi vesile yeterliği itibarıyla buna denkliği kabul edilen ve arsıulusal geçerliliği mevcut başka bire bir belgeye iyesi olmak,
d) Giriş sınavının yapıldığı yılın ev ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış kalkmak,
e) KPSS’den Eğin Kurul vasıtasıyla ilanda belirtilen fakül türlerinden genişlik faziletkâr puanı alan adaydan eksiltmek üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak ehlihibre yardımcısı takım sayısının dört katına kadar aday arasına girmiş koyulmak. Sonuç sıradaki adayla bire bir puana topluluk olan adaylar da sınava kabul edilirler.”

18 Mart 2021 günlü Resmi Gazetede yer alan aranjman ise şu şekildedir:

“HUSUS 2Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin bir numara fıkrasının (b) bendinde düz kayran “ruhiyat,” ibaresinden bilahare karışmak üzere “içtimai bakım,” ibaresi eklenmiştir.”

DEĞERLENDİRME

Yapılan düzenlemeyle, sosyal hizmet mezunlarına da RTÜK ehlivukuf yardımcısı olma imkanı tanınmıştır.

Share: