İç mekan tasarımı programına sebep fizikçi alınır?

Kayseri Üniversitesi, İç Mekan Tasarımı programına Mimar veya İç Mimar kabul etmek hesabına Fizik doktoralı öğretim görevlisi alıyor!

Kayseri Üniversitesi aracılığıyla akademisyen, öğretim yardımcısı ve asistan kadroları 14 Mabeyin 2020 günlü Resmi Gazete’da zar edilmiştir.

bahis konusu ilanları incelediğimizde, Patika Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Programının özel şartları oldukça hücre batmaktadır. İlgili yükseköğretim kurumu İç Mekan Tasarımı Programına alacağı Öğretim Yardımcısı kadrosunda; “İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU ATILMAK. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA FİZİK ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ KALKIŞMAK. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YERYÜZÜ BIRKAÇ 4 YIL EĞİTİM ÖĞRETİM TECRÜBESİNE VE IBRET ITA DENEYİMİNE SAHİP GELMEK.” şartı aranmaktadır.

İlgili üniversitenin web sayfasında Program Profili ve bölümde verilen dersler üzerine şu bilgelik vadi almaktadır:

“Bölümümüzün amacı; binaların bağırsak kısımlarının düzenlenmesi için tekellüm ve teknolojiyi kullanarak teknik çizim yapabilen, tasarladığı mekanların gerçekleştirilmesi üzere lazım bilgelik ve beceri donanımı uluslararası standartlarda edinmiş, bağımsız milletvekili tasarlama ve emek güvenine cemaat, tıpkı zamanda dolgunca tıpkı mızıka oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleksel sorumluluk ve töre bilimi kuralların bilincinde, çağdaş tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Terbiye süresi 2 sene olan İç Mekan Tasarımı Programında, Elektronik Beyin Uygulamaları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Gereç ve Yapı Bilimi, Mesleki ve Maharet Gösterici, Möble Istihsal Teknikleri, Anne Dizayn, İç Mekan Tasarım Projesi, Mobilya Dizayn Projesi, Portfolyo ve Banak Hazırlama Teknikleri, Gereç ve Morfoloji, İç Mekan ve Möble Tarihi, Aksesuar ve Yayın Tasarımı, İç Mekanda Yapı ve Mefruşat, Tenvirat ve Yankı Bilimi kadar dersleri almaktadırlar. Ayrıca yaz dönemlerinde hep 40 iş günü staj çalışması yaptırılarak öğrencilerin ameliye ve amme, özel sektör piyasasındaki işleyiş hakkında vukuf edinmeleri sağlanmaktadır.”

bununla birlikte, benzeri web sayfasında İç Mekan Tasarımdan çıkışlı olan adayların ne programlara geçiş yapılabileceği aşağıdaki şekilde anlatım edilmiştir:

“Çıkışlı olan öğrenciler ÖSYM’nin yapmış olduğu Amudi Intikal Sınavında liyakatli oldukları takdirde üniversitelerin 4 almanak lisans programlarına geçiş yapabilir evet birlikte yurtdışında bire bir üniversitede lisanslarını tamamlayabilirler. Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girip liyakatli puanı almaları durumunda, üniversitelerin kontenjanları dahilinde; Umum Sanatları, Geleneksel Türk Umum Sanatları, Anadan Görme Türk Sanatları, İç Mimari, İç Mimari ve Yer Tasarımı, Mimari, Yenileme ve Konservasyon ile Süsleme bölümlerine dikey intikal yaparak lisans mezunu olabilirler.”

Ayrıksı taraftan, YKS 2020 künde dijital bilgilerine bakarak baktığımızda, ait İç Mekan Tasarımının mektepli alımını gerçekleştirdiği ve YÖK Akademik kayıtlarına göre baktığımızda ait programda halihazırda iki Doktor Talim Üyesinin görev yaptığı görülmektedir.

İlgili tedrisat üyelerinin alanlarına baktığımızda; ayrımsız talim üyesinin Hikmet alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gördüğünü, başka tedrisat üyesinin ise Möble ve Dekorasyon Eğitimi Lisans, Orman Endüstri Mühendisliği alanında Faziletkâr Lisans, doktorasının ise tekrar Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi alanında yapmıştır.

Programın akademik kadrosundan dahi görüleceği amacıyla mevcutta elhak var olan ve ilgili programda veya sınırlanmış olduğu Tasarım Bölümünde veyahut bu departman altında açılabilecek Grafik Tasarımı, Moda Tasarımı (Çorap ve Moda Tasarımı), Sanayi Ürünleri Tasarımı, Manzara ve Görünüş Tasarımı kadar programların hiçbiri ile tıpkısı bağlantısı bulunmamaktadır. Şöyle kim; belirtilen tasarıma yönelik programlar galiba tıpkısı kabiliyet üzerine ortaya koyulan mahsulat olmasına rağmen Fizik ise çok değişik tıpkısı boyuttadır. Bunu Şans Ustalık Üniversitesi Hikmet ESIR Fizik Doktora Programı sayfasında meydan düz şeklinde tanımlamışlardır.

Ayrımsız şehirde düzlük düzlük antrparantez ayrılan bazı birimlerinin bağlanması ile kurulumuna katkı sağlayıcı Kayseri Erciyes Üniversitesi Haber Bilimleri Enstitüsü Doktora Programının;

şeklinde tanımlamışlardır.

Görüldüğü amacıyla tanımlarını incelediğimizde Hikmet ile İç Mekan Tasarımı Programı arasında hangi benzeri ilişki hangi birlikte aynı alakası göremiyoruz.

Bu açıklamalar çerçevesinde değerlendirildiğinde, ilişik programın halihazırda eğitimine devam etmesine karşın bu programla doğrudan münasebetli olan Mimarlık ve İç Mimarlık üzere tasarıma müteveccih bölümlerden öğretim görevlisi alımı yarmak namına, İnşaat Mühendisliği veya Fizik alanında doktorasını tamamlamış ve bu alanda dört yıl görmüş geçirmiş tıpkı kişinin aranmasının sebebi hemen kişiye özel benzeri hava olduğu gerçeğini konkre yerine açıklamaya çalıştık.

Üniversitelerde mesafe rütbe insan gücü bakmak amacıyla kurulan iz yüksekokullarında ilgili programın konusunda mükemmel kişilerin ibret vermesi büyük ehemmiyet bildirme etmektedir. Serencam yıllarda norm ekip sistemiyle getirilen bir mızıka mezuniyet devirleri, meslek yüksekokullarında balaban suiistimal edilmiş, programla ilgisiz birçok kişiye akademinin kapısını açmıştır.

Son namına, Yükseköğretim Kurulundan beklenen Akademik Liyakat sisteminin getirilmesini dört gözle beklediğimizi ifade bedel, rastgele geciken dönme kişiye özel alımların yükseköğretim sisteminde balaban yaralara kere açtığını üzülerek yüz kere göstermek isteriz.

Share: