İBB, 10 yıl esbak rezaleti tekrarlıyor. Mühendis itfaiye eri alınacak

Bundan 10 sene ilk Doğru Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mühendislerin başvurmasına imkan tanıyan itfaiye eri gurur ilanına çıkmıştı. Alınan kamu adaylar bir süre sonraları dahi mühendis kadrosuna geçirilmişti. Demin üstelik CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri kurum ilanına artık ve yeniden mühendislerin başvurmasına imkan tanınıyor. Belediyelerin mühendise ihtiyacı var ise mühendis ilanına çıkması ve hülle yollara başvurmamayı öge edinmesi gerekmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yanlışsız Parti döneminde, 2007 ve 2010 yıllarında itfaiye aracı eri alım ilanına derkenar ve elektronik beyin mühendisliği, ahbaplık kadar itfaiye aracı eri mesleğiyle ilgisiz kesim mezunlarının başvurmasına imkan tanımıştı. İtfaiye eri gelmek amacıyla özel namına bu alanda terbiye görenlerin başvurmasına ise imkan tanınmamıştı. 2010 yılındaki olgun üzere tıklayınız.

İBB’nin yaptığı yanlışı daha sonra 2010 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi da yapmıştı. İlgili vukuf üzere tıklayınız. Seçme iki belediyede, itfaiye eri kadrosuna aldığı mühendisleri daha sonraları asıl kadrolarına geçirmişti.

Burada kavisli olan konu, hülle yoluna başvurulmasıdır. Bire Bir belediyenin mühendise ihtiyacı var ise mühendis ilanına çıkması, mühendis alımına uygun üstelik aynı sınav yapması gerekmektedir. Düzgü kadrosu yeterli değil diye kişilerin (niteliği sınırlı olmayan sözlü/kullanışlı sınavlarla) ilk itfaiye eri kadrosuna alınması elan sonradan bile mühendis kadrosuna geçirilmesi akilane değildir.

Cümle 10 yıl bilahare, CHP’nin yönetimindeki İBB, 10 sene geçmiş Yanlışsız Partili İBB’nin yaptığını tekrar etmektedir. 16 Teşrinisani 2020 tarihi itibariyle yayımlanan itfaiye eri alımında, gine mühendislerin başvurmasına imkan tanınmıştır. İBB’nin eskimemiş ilanı amacıyla tıklayınız.

Diğer taraftan, yayımlanan ilanda, İBB’nin itfaiye aracı eri alımında sözlü imtihan adına mukayyet ve kullanışlı imtihan yapacağı belirtilmiştir. Kılgısal sınavın, Ekincilik ve Orman Bakanlığının yaptığı kabilinden, ünlü ve görüntülü pusat altına alınmaması halinde esasen dayı yaşanacaktır.

Share: