Himmet alanı şartına yer vermeyen kat sayı akademisyen ilanı!

AKADEMISYEN kadrolarında zata mahsus şartları kırıcı talimatname değişikliği sonrası üniversiteden akademisyen kadrolarına atamada vesile eşitliğini sağlayan car yayımlandı!

Bilindiği için, Yükseköğretim Müesses Başkanlığı aracılığıyla 9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’üstelik “Talim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde “Genel Şerait” antetli 3 üncü maddesine “İLANA BAŞVURU KOŞULU ADINA ADAYLARIN LİSANSÜSTÜ TEZ VEYA UZMANLIK TEZİ ADLARININ BİR KISMI VEYA TAMAMI YAZILAMAYACAĞI GİBİ İLANDA SADECE BELİRLİ BİR ADAYI TANIMLAYAN ÖZEL ŞARTLARA DAHI DÜZ VERİLEMEZ.” hükmü binmek kanalıyla öğretim üyesi ilanlarında zata mahsus ilanlarının önünün kesilmesi üzere eke tıpkısı adım atıldı.

İçeriden yükselmelerin (araştırı görevliliğinden hekim tedris üyeliğine, hekim tedrisat üyeliğinden doçentliğe, doçentlikten profesörlüğe) mevzuatımız göre zar tarafından yapılması dolayısıyla, üniversitelerimiz halen “almayı planladıkları” adaya müteveccih umumi mücahede alanı tahsis etmek aracılığıyla işlerini yürütmeye bitmeme etmektedir.

Ayrıksı taraftan, bazen yükseköğretim kurumlarımız ise öğretim üyesi ilanlarında sadece doktora/doçentlik alanlarına kayran vererek adayı kısmen ya bile tamamen tanımlayan “mesai alanı” yazmaktan vazgeçmektedir.

Örneğin, Afyon Kocatepe Üniversitesi eliyle 4 Çatlak 2021 haset Resmi Gazete’birlikte car edilen doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarının tamamında tek özel çalışma şartına yer verilmemiş, adayların vakit kaybetmeden ilişik alanda lisansüstü eğitim bilimi görmeleri istenmiştir.

İlan bu haliyle ilgili alanda doktora eğitimlerini bütünleyen parçalanmamış adayların başvurusuna açık, Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığının yönetmelik değişikliğine makul ve gayrı yükseköğretim kurumları amacıyla dahi eş yapılanma etmektedir.

Share: