Hazne ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Tayin Sınav İlanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Murakıp Adayı Tayin Sınav İlanı. Son müracaat tarihi 3 teşrinisani 2021

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETÇİ NAMZET BELİRLEME SINAVI İLANI

İç Kontrolcü Sertifika Eğitimine katılacak 100 Genel Delege kontenjanından, 30 Bilgi Teknolojileri Kontenjanından almak üzere 130 çöz kontrolcü adayının belirlenmesi üzere 05/12/2021 tarihinde Ankara’da “İç Murakıp Aday Tayin Sınavı” yapılacaktır.

İlanın detaylarına yankılanmak amacıyla tıklayınız

Share: