Hazne ve Maliye Bakanlığı 400 uzman yardımcısı algı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 finansal hizmetler ehlivukuf yardımcısı algı. Sonuç başvuru tarihi 14 eylül 2022

Hazne ve Maliye Bakanlığından:

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

Umumi yönetim kapsamındaki (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) kamu idarelerinin model teşkilatlarının izlem geliştirme birimlerinde Genel Ä°dare Hizmetleri Sınıfının 6-9 uncu takım dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alınacaktır. Özel yarışma sınavı; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılacak yazılı sınav ve Kaynak ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınavdan oluşmaktadır. Yerleştirme yapılacak ekip ve pozisyonların ilişkin olduğu idarelerin listesi ile finansal hizmetler uzmanlığı mesleğinin nitelikleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişmaksat ayrıntılı bilgiler Bakanlığın resmi genel ağ sitesinde bakanlığın internet sitesinde düzlük almaktadır,

lSINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Kaynak ve Maliye Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız

Share: