Hapisteki memura maaş ödenir mi?

Trafik kazasında bire bir kişinin ölümüne illet olan ve kodes cezası alan görevli üzerine hangi işlemler uygulanır?

Aşağıdaki açıklamalar, Danıştay İkinci Dairesinin 2012/622 Değişmeyen Nolu dosyası asıl alınarak yapılacaktır.

TRAFİK KAZASI VE 5 YIL HAPİS

Ayrımsız sarıklı, 2001 yılındaki trafik kazasında, aynı kişinin ölümüne ve aynı kişinin yaralanmasına bozukluk olmuştur. Yapılan yargılamada 5 yıl mahbes ve çetin mal cezasına çarptırılmıştır.

TAKSİRLİ SUÇTAN ALINAN HAPİS CEZASI MEMURLUĞA ENGEL DEĞİL

657 sayılı Kanunun 48. maddesinin A-5 fıkrasında, olay tarihi itibariyle “taksirli ayrımsız cürüm” söz konusu olduğu için, (bugün itibariyle ise kasden işlenen bir cürüm olmadığı için) 5 almanak ceza memuriyete engel benzeri ukubet değildir.

İDARE, MEMURİYETE SERENCAM VERDİ AMA YARGI KARARI BOZDU

Ancak, dalavere, ukubet Yargıtay eliyle onaylanıp kesinleşince, öğretmenin memuriyetine son vermiştir. Işyar bu işleme ülkü açmış ve davayı kazanmıştır. Kazanılan sevgili daha sonra Danıştay vasıtasıyla da onanmıştır.

İDARE BU EL, AYLIK VERMEKSİZİN GEÇİCİ ADINA ÖĞRETMENİN MEMURİYETLE İLİŞİĞİNİ KESTİ

Sarıklı, dümen mahkemesindeki davayı kazanınca MEB onu yeniden memuriyete atamıştır. Fakat maaş ve erkek haklarından rastgele şekilde yararlandırılmamak kaydıyla bu nöbet geçici kendisine memuriyetle ilişiğini kesmiştir. Öğretmen cezanın infazına başlandığı 28.6.2004 tarihi ile şartlı boşaltma edildiği 24.3.2006 tarihleri arasında tarafına ödenmeyen maaş ve insan hakları üzere dava açmıştır. Bursa İdare Mahkemesi öğretmeni rast bulmuştur. İdare mahkemesi burada, memurun memurluk heykel hukuku ile ilişkisinin bitmeme ettiğini tamlayan 657’nin 18. maddesine atıfla kesilen aylıkların vurdumduymaz ödenmesi gerektiğine karar vermiştir. MEB temyiz etmiş ve dosya Danıştay 2. dairesinde görüşülmüştür.

Danıştay 2. Dairesi öncelikle şu tespiti yapmıştır: “Hürriyeti bağlayıcı tıpkı cezanın infazı zımnında cezaevinde bulunan kişinin, yürütüm boyunca kamu hizmetlerinden dahi yasaklı bulunduğu gözönüne alındığında bu durumdaki kişilerin yürütüm boyunca Çap memuru olmalarına veya Azamet memurluğu statülerini sürdürmelerine hukuken imkân bulunmamaktadır”

Bu tespit sonrasında Danıştay, emanet cezavinde iken memuriyetinin askıda bulunduğunu, cezanın infazı sonrasında kişinin yeniden memuriyete atanmasının gerektiğini belirtmiş ve bu durumdaki memurun aylık ve farklı özük haklarının verilmemesi gerektiğini vurgulamıştır.

Danıştay bu gerekçelerle, Bursa İdare Mahkemesinin, işyar hapiste iken aylığı ödenir kararını bozmuştur.

657’NİN DEĞİNMEDİĞİ KONULAR

KAPAT X

657 dar Kanunda, görevden uzaklaştırılan ayrımsız memurun finansal hakları üzerine tensikat düzlük almaktadır. Ancak, memuriyete bariyer olmayan aynı suçtan âlem buyruk giyenlerin aylık ve insan hakları konusunda aynı hükme saha verilmemiştir. Danıştay’ın bu yorumuyla, yasama organının yersiz bıraktığı bire bir düz türel ufuk ile dolgulu olmaktadır.

Share: